Fiskus ogranicza ważną procedurę. Tak uznał sąd

Z przepisów nie wynika, aby wspólny wniosek o interpretację miał dotyczyć jednolitych skutków podatkowych dla wszystkich zainteresowanych.

Publikacja: 11.01.2024 07:35

Fiskus ogranicza ważną procedurę. Tak uznał sąd

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę na odmowę zajęcia się wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

Z możliwości wydania jednej interpretacji chciały skorzystać cztery osoby. Wnioskodawca plus trzech zainteresowanych oczekiwali od fiskusa jednej wspólnej wykładni przepisów o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn. A ich wątpliwości miały związek z planowaną umową renty odpłatnej i nieodpłatnej oraz zbycia udziałów otrzymanych w zamian za nią.

Odpowiedzi się jednak nie doczekali. Fiskus na początku września 2022 r. w ogóle odmówił wszczęcia postępowania w sprawie. Uznał, że w żadnej z opisanych czynności zainteresowani nie uczestniczą wspólnie. Fiskus tłumaczył, że w czynności ustanowienia nieodpłatnej renty uczestniczy tylko trzech spośród czterech zainteresowanych występujących z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Kierując się tymi wytycznymi, wnioskodawca ponownie wystąpił o wydanie wspólnej interpretacji, ale już tylko z dwiema osobami. To też nie zadowoliło fiskusa. Odmawiając znów zajęcia się sprawą, tym razem stwierdził, że poszczególne pytania nie dotyczą wszystkich zainteresowanych. W ogóle więc nie mogą oni złożyć wspólnego wniosku o interpretację. I choć pierwotnie urzędnicy twierdzili, że w sprawie jest trzech zainteresowanych, teraz uznali, że w sprawie uczestniczy tylko jeden.

W skardze do sądu główny wnioskodawca zarzucił, że fiskus bezpodstawnie odmawia wydania wspólnej interpretacji w sprawie. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 14r § 1 ordynacji podatkowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Z uzasadnienia projektu nowelizacji wprowadzającej wspólny wniosek wynika zaś, że takie rozwiązanie miało na celu wyeliminowanie zbędnych i generujących dużą liczbę wniosków przypadków, gdy każdy z podmiotów chcący uzyskać stanowisko fiskusa musiał złożyć odrębny wniosek. Ponadto wobec często występującej różnej właściwości organów wydających interpretacje, związanej z miejscem zamieszkania lub siedzibą podatnika, to samo zagadnienie wymagało równoległej analizy w różnych organach.

WSA nie zgodził się z fiskusem, aby wspólny wniosek miał dotyczyć jednolitych skutków podatkowych dla wszystkich zainteresowanych. To nie wynika ze spornej regulacji. Stawia ona tylko wymóg uczestniczenia w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Sąd nie dopatrzył się zaś, aby skutki podatkowe miały być dla wszystkich zainteresowanych takie same, ani nawet że miałyby dotyczyć jednego podatku. Fiskus nie dostrzega, że skutki podatkowe wynikające dla jednej ze stron transakcji nie są obojętne z punktu widzenia pozostałych uczestników zdarzenia. Ponadto strona transakcji może być także zainteresowana uzyskaniem informacji, że dla niej nie rodzi ona skutków podatkowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 319/23

Czytaj więcej

Interpretacje indywidualne w kontroli podatkowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę na odmowę zajęcia się wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

Z możliwości wydania jednej interpretacji chciały skorzystać cztery osoby. Wnioskodawca plus trzech zainteresowanych oczekiwali od fiskusa jednej wspólnej wykładni przepisów o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn. A ich wątpliwości miały związek z planowaną umową renty odpłatnej i nieodpłatnej oraz zbycia udziałów otrzymanych w zamian za nią.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara