Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zakwestionował stanowisko fiskusa dotyczące terminu przeznaczenia wydatków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2009 r. nabyła dom w spadku po matce. W 2010 r. sprzedała nieruchomość, a w 2011 r. zawarła z deweloperem umowę przedwstępną zakupu lokalu w formie aktu notarialnego. W czerwcu 2011 r. wpłaciła deweloperowi wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży spadkowej nieruchomości. Jednocześnie strony ustaliły termin wybudowania lokalu do połowy 2012 r. i podpisanie aktu własności do końca trzeciego kwartału 2012 r. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego została jednak zawarta dopiero w kwietniu 2013 r.

Kobieta wystąpiła o interpretację, by zapytać, czy ma prawo do ulgi mieszkaniowej. Fiskus stwierdził, że musi zapłacić podatek, ponieważ akt własności został podpisany w 2013 r. Tymczasem powinno to nastąpić do końca 2012 r.

Dyrektor izby skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT warunkiem skorzystania z ulgi jest przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, np. zakup innej nieruchomości. Musi to nastąpić nie później niż dwa lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zdaniem fiskusa wydatkowanie pieniędzy na lokal bez nabycia go na własność w ustawowym terminie uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność.

Kobieta zaskarżyła interpretację do sądu, który przyznał jej rację. Według WSA do zastosowania zwolnienia z PIT niezbędne jest wydatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. Przepis ten nie wymaga jednak, by nabycie prawa własności lokalu nastąpiło we wskazanym powyżej terminie. Zawarcie umowy deweloperskiej i uiszczenie zapłaty w 2011 r., a więc rok po sprzedaży spadkowej nieruchomości, jest równoznaczne z poniesieniem wydatków na własne cele mieszkaniowe.

sygnatura akt: I SA/Sz 1244/15