Dopłaty do wakacji mogą być zwolnione z podatku

Pracownicy mają ulgę na dofinansowanie wypoczynku. Jeszcze w tym roku rozliczamy ją na korzystniejszych zasadach.

Publikacja: 26.07.2023 03:00

Dopłaty do wakacji mogą być zwolnione z podatku

Foto: Adobe Stock

1 lipca skończył się w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i razem z nim kilka podatkowych przywilejów. Nadal jednak obowiązują wyższe, wprowadzone przez ustawy covidowe, limity zwolnień z PIT na niektóre świadczenia pracownicze.

Mogą skorzystać z nich ci, którzy dostali od pracodawcy dopłaty do wakacji.

Zacznijmy od ulgi obejmującej dofinansowanie wakacji dla dzieci. Znajdziemy ją w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przepis ten wymienia – jako zwolnione z podatku – dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące taką działalność, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Bez PIT są też dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (i zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra), zwolniona z podatku jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł (środków obrotowych) – mamy roczny limit. Generalnie to 2 tys. zł. Ustawa covidowa podniosła go do 3 tys. zł.

Czytaj więcej

Wczasy pod gruszą dla emeryta. Tylko kto zapłaci

Czy ten wyższy limit nadal obowiązuje? Z art. 52l pkt 4 ustawy o PIT wynika, że tak. Przepis ten odnosi się do stanu epidemii (a nie stanu zagrożenia epidemicznego). I stanowi, że limit zwolnienia wynosi 3 tys. zł „w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”. Ponieważ stan epidemii odwołano 16 maja 2022 r., większy limit zwolnienia mamy jeszcze w 2023 r.

Opisana ulga dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Co w sytuacji, gdy dofinansowanie dostanie sam pracownik? Może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi o benefitach finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (bądź funduszy związków zawodowych). Przed epidemią zwolnienie podatkowe wynosiło 1 tys. zł na wszystkie świadczenia otrzymane w trakcie roku. Ustawa covidowa zwiększyła limit do 2 tys. zł. Wyższe zwolnienie obowiązuje „do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”. Z tego wniosek, że jest jeszcze w 2023 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT ulgą premiowane są świadczenia rzeczowe bądź pieniężne. Jest w nim zastrzeżenie, że świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży