Wynagrodzenie i odprawa: ulga podatkowa zależy od momentu wypłaty

Wynagrodzenie i odprawa są zwolnione z daniny, jeśli podatnik otrzyma je przed rozpoczęciem pobierania emerytury.

Publikacja: 12.09.2022 07:27

Wynagrodzenie i odprawa: ulga podatkowa zależy od momentu wypłaty

Foto: Adobe Stock

Polski Ład wprowadził z początkiem 2022 r. nową ulgę dla tych, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują. Warunkiem jest rezygnacja z pobierania świadczeń z ZUS. Pracujący seniorzy mogą wówczas zarobić bez podatku nawet do 115,5 tys. zł rocznie, co obejmuje także odprawy i nagrody jubileuszowe („Nowe zwolnienie z podatku obejmie wysokie odprawy”, „Rz” z 4 sierpnia br.).

Ważna kolejność

Skarbówka zwraca jednak uwagę, że kluczowa jest kolejność: podatnik musi najpierw otrzymać należności z umowy o pracę, a dopiero potem pierwszą emeryturę.

Czytaj więcej

Sąd: nie każda odprawa dla pracownika jest wolna od PIT

Przykładem jest podatniczka, która osiągnęła wiek emerytalny w 2020 r., ale nie wystąpiła o ustalenie prawa do emerytury i nie otrzymywała świadczeń. Dopiero 28 marca 2022 r. rozwiązała umowę o pracę i otrzymała odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową. Obie należności zostały wypłacone 28 marca 2022 r., pomniejszone o zaliczkę na PIT w wysokości 17 proc. Natomiast pierwszą emeryturę otrzymała 27 kwietnia.

Jednak w kwietniu 2022 r. jej dotychczasowy pracodawca wprowadził podwyżki wynagrodzeń wstecznie od 1 stycznia 2022 r. Podatniczka otrzymała 25 kwietnia wyrównanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej za styczeń, luty i marzec. Wyrównanie za kwiecień wypłacono 6 maja.

Kobieta poinformowała, że suma otrzymanych przez nią należności ze stosunku pracy przekroczy w 2022 r. kwotę 85 528 zł. Zapytała, czy pieniądze będą zwolnione z podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że nie wszystkie. Decydująca jest data wypłaty. Z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT wynika, że zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia prawa do emerytury tej emerytury nie otrzymuje. Warunek „nieotrzymywania emerytury” powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że decydujące znaczenie ma data otrzymania przez podatnika emerytury. Należności otrzymane przed tą datą korzystają ze zwolnienia. Natomiast wypłata należności po tej dacie skutkuje brakiem zwolnienia.

Komu się opłaca

Na tej podstawie stwierdził, że odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa wypłacone 28 marca 2022 r., jak również wyrównanie z 25 kwietnia są zwolnione z podatku, ponieważ podatniczka otrzymała je przed wypłatą pierwszej emerytury, czyli przed 27 kwietnia 2022 r. Natomiast wyrównanie wypłacone 6 maja 2022 r., a więc już po wypłacie pierwszej emerytury, nie korzysta ze zwolnienia.

Przypomnijmy, że seniorzy rozliczający się według skali zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu limitu przychodów 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej plus 85 528 zł ulgi). Z ulgi mogą skorzystać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę (opodatkowane według skali), ale także przedsiębiorcy opodatkowani według skali, jak też stawką liniową 19 proc. czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga opłaca się tym, którzy mają minimalne emerytury. Rocznie można bowiem zaoszczędzić na podatku ok. 10 tys. zł. Minister finansów wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską nr 28 703, że z ulgi mogą korzystać też ci, którzy pobierali już emeryturę, ale zawieszą prawo do świadczeń.

Numer interpretacji 0112-KDIL2-1.4011.550.2022.2.KF

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, doradca podatkowy, counsel w SSW Pragmatic Solutions

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, należy zgodzić z się z dyrektorem KIS, iż nieotrzymywanie emerytury jako warunek do zastosowania zwolnienia powinno być spełnione na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Innymi słowy, aby świadczenia wypłacane przez pracodawcę mogły być zwolnione z podatku, muszą być wypłacone (otrzymane przez podatnika) przed rozpoczęciem pobierania emerytury. Taka sama zasada obowiązuje np. w przypadku ulgi dla młodych. Warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodu. Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych, chociażby dotyczyły należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Polski Ład wprowadził z początkiem 2022 r. nową ulgę dla tych, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują. Warunkiem jest rezygnacja z pobierania świadczeń z ZUS. Pracujący seniorzy mogą wówczas zarobić bez podatku nawet do 115,5 tys. zł rocznie, co obejmuje także odprawy i nagrody jubileuszowe („Nowe zwolnienie z podatku obejmie wysokie odprawy”, „Rz” z 4 sierpnia br.).

Ważna kolejność

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Sądy i trybunały
Sędzia Igor Tuleya: Możliwe, że zgodziłem się na Pegasusa
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Sędzia Schab odwołany. Bodnar znalazł sposób na pominięcie nowej KRS
Nauczyciele
Rozporządzenie podpisane. MEN: Rekordowe podwyżki dla nauczycieli
Podatki
Czy kieszonkowe od dziadków jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn?