Polacy pokochali możliwość decydowania, gdzie trafi część ich podatku dochodowego. Od lat chętnie dzielą się swoim 1 proc. PIT. Dobra wiadomość jest taka, że od nowego roku zamiast 1 będą mogli w zeznaniu rocznym przekazać na szczytne cele 1,5 proc. podatku.

Organizacje pożytku publicznego, które są beneficjentem środków z 1 proc. PIT, od pewnego czasu skarżyły się, że pandemia, inflacja i inne zmiany coraz bardziej negatywnie odbijają się na ich zasobach, które finalnie trafiają do potrzebujących. Podwyższenie limitu PIT, który można przekazać na różnego rodzaju działalność dobroczynną, pozwoli ten problem częściowo rozwiązać.

Zastąpienie 1 proc. odliczeniem 1,5 proc. to niejedyna zmiana, na jaką zdecydował się ustawodawca w tej materii. Od 2023 r. art. 45c ustawy o PIT regulujący zasady przekazywania podatku organizacjom pożytku publicznego zostanie uzupełniony. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, konkretnie chodzi o wprowadzenie na stałe do ustawy o PIT przepisów dotyczących sposobu postępowania, gdy podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, nie złożył wniosku o przekazanie wsparcia.

Będzie to możliwe na podstawie wcześniejszych danych.

Zgodnie z nową regulacją, jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekaże roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny, nie złożył stosownego wniosku, fiskus przekaże jego 1,5 proc. podatku organizacji wskazanej we wniosku zawartym w zeznaniu czy jego korekcie albo w stosownym oświadczeniu, złożonych za ubiegły rok podatkowy. W takim przypadku przekazanie wsparcia na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie następować na podstawie wniosku sporządzonego przez samego fiskusa za pośrednictwem portalu podatkowego.

Nie oznacza to jednak, że podatnik będzie ubezwłasnowolniony, bo ma prawo wycofać wcześniejszą zgodę. Jeśli z tego skorzysta, fiskus nie przekaże 1,5 proc. PIT, korzystając ze starych danych. Zgodę da się wycofać w oświadczeniu, które już dziś jest traktowane jako wniosek o przekazanie PIT. To wskazanie przez podatnika na odpowiednim formularzu jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie to składa się fiskusowi do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Czytaj więcej

Odpis z podatku na OPP będzie wynosić 1,5%