Od 1 lipca zaczęły obowiązywać korzystne dla kilku grup zmiany w katalogu zwolnień podatkowych, tj. art. 21 ustawy o PIT. Przy czym, co istotne, na podstawie art. 18 nowelizacji będą one stosowane do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r., czyli w praktyce obejmą też wstecznie pieniądze, które podatnik już otrzymał.

Pierwsza modyfikacja dotyczy zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, który do tej pory dotyczył świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Zwolnienie jest limitowane.

Tu korzyść jest podwójna. Po pierwsze do listy korzystającej ze zwolnienia ustawodawca dodał świadczenia otrzymywane również przez osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Na drugiej zmianie skorzystają już wszyscy podatnicy objęci preferencją.

Ustawodawca podwyższył bowiem ogólny roczny limit zwolnienia i zwiększył go z 3000 zł do 4500 zł.

Istotnie zmodyfikowane zostaną też preferencje przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 ustawy o PIT. To rozwiązania dla przychodów do 85 528 zł w skali roku podatkowego, potocznie zwane ulgą dla młodych (pkt 148), ulgą na powrót (pkt 152), a także zerowy PIT dla rodzin 4+ (pkt 153) i dla pracujących seniorów (pkt 154).

W wyniku tej nowelizacji wszystkie te zwolnienia zostały poszerzone o nowy rodzaj przychodów, tj. o zasiłki macierzyńskie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na uzasadnienie do projektu. Wyjaśniono w nim, że funkcjonariuszkom uzyskującym przychody ze stosunku służbowego nie przysługuje zasiłek macierzyński. Jednak aby rozwiać wątpliwości, wskazano, że uposażenie wypłacane im na podstawie ustaw pragmatycznych (m.in. ustawy o Policji czy o Straży Granicznej) będzie korzystało ze zwolnienia jako przychód ze stosunku służbowego z art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 ustawy PIT.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: od 1 lipca pieniądze dla matek są zwolnione z podatku