Na początku roku w związku z wprowadzeniem zmian podatkowych z tzw. Polskiego Ładu sporo zamieszania i frustracji wywołał zapomniany nieco PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. To zapewne skłoniło ustawodawcę, żeby przy okazji poprawek do Polskiego Ładu uporządkować przepisy dotyczące oświadczeń składanych płatnikom PIT, m.in. pracodawcom, zleceniodawcom czy organom rentowym.

Tak do ustawy o PIT trafiły nowe art. 31a–31c, które zaczną obowiązywać dopiero od nowego roku. Przede wszystkim podatnik będzie mógł składać płatnikowi na piśmie albo w inny przyjęty u niego sposób oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. W praktyce będzie można skorzystać ze specjalnego formularza, przygotowanego przez siebie pisma, a także kadrowo-płacowych systemów elektronicznych pracodawcy. Podatnik będzie jednak musiał pamiętać, aby wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie czy wniosek, jeżeli zmienią się okoliczności wpływające na obliczenie zaliczki. Jeśli jednak sytuacja podatnika nie będzie ulegać takim modyfikacjom, nie powstanie obowiązek ponawia oświadczeń czy wniosków, bo co do zasady będą dotyczyć też kolejnych lat podatkowych.

Trzeba jednak pamiętać, że oświadczenie o spełnieniu warunków stosowania zwolnień z art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT, czyli ulgi na powrót, PIT-0 dla rodzin 4+ i PIT-0 dla pracujących seniorów, będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i będzie zawierało stosowną klauzulę. Co istotne, zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Istotna zmiana, która ma ułatwić życie podatnikom, to możliwość stosowania kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników. Od 1 stycznia 2023 r., jeżeli podatnik złoży płatnikowi stosowne oświadczenie, będzie on pomniejszał jego zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 zmniejszenia podatku. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia będzie może złożyć także przy zleceniu, maksymalnie trzem płatnikom. Podatnik musi wskazać, do jakiego pomniejszenia zaliczki uprawniony jest płatnik, tj. 1/12 kwoty wolnej, 1/24 czy 1/36.

Jeśli w danym miesiącu ktoś uzyska przychody od więcej niż jednego płatnika, będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie może przekraczać 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a w roku podatkowym za pośrednictwem płatnika podatnik nie może skorzystać w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek. Dotyczy to również sytuacji, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Ustawodawca określił też zasady dotyczące podatnika, który w danym miesiącu będzie od tego samego płatnika uzyskiwał przychody z różnych tytułów. W takim przypadku płatnik stosuje do tych przychodów złożone oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, ale łączna kwota pomniejszenia w tym miesiącu nie będzie mogła przekroczyć kwoty wskazanej w oświadczeniu.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że dzięki nowym rozwiązaniom zleceniobiorcy, którzy złożą PIT-2, nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w ciągu roku.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: Jak od lipca zmienia się pensja? Jest kalkulator wynagrodzeń