Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 4 maja 2016 r. (IBPP4/4513-82/16/BP).

Wnioskodawca chciał udostępnić klientom maszyny do cięcia papieru w punktach hurtowej sprzedaży liści tytoniu. Dzięki temu klienci mogli samodzielnie zmielić zakupione u podatnika liście tytoniu. Wnioskodawca sprzedawał liście nienadające się do palenia, bo ich orientacyjny poziom zawilgocenia wynosił co najmniej 25 proc. Ponadto, liście były pakowane w technologii MAP, która ma na celu utrzymanie ich poziomu wilgotności. Wnioskodawca nie wykonywał żadnych czynności, które miałyby na celu przekształcanie wilgotnych i nieprzetworzonych liści tytoniu w wyrób tytoniowy lub wyrób przemysłowy przeznaczony do sprzedaży detalicznej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik zapytał, czy od sprzedaży całych, wilgotnych, niebędących nigdy wyrobem tytoniowym, nieprzetworzonych niepociętych i niesfermentowanych liści tytoniu, o orientacyjnym stopniu wilgotności minimum 25 proc., niebędących suchym tytoniem, nienadających się do palenia, należy odprowadzić podatek akcyzowy.

Wątpliwości wnioskodawcy budziła również kwestia, czy w świetle ustawy o podatku akcyzowym oraz Dyrektywy Rady UE w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, może być uznany za producenta, który przekształca tytoń w wyroby przemysłowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej, skoro sprzedawał całe, nieprzetworzone i niesfermentowane, niebędące suchym tytoniem, nienadające się do palenia liście tytoniu, o orientacyjnym stopniu wilgotności minimum 25 proc.

Wnioskodawca zapytał też, czy w świetle ustawy o podatku akcyzowym oraz Dyrektywy Rady UE opisane liście przeznaczone do sprzedaży, mogą być uznane za suchy tytoń lub za tytoń do palenia.

Zdaniem wnioskodawcy nie miał on obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od sprzedaży. Liście miały być krojone przez klientów, a po skrojeniu nadal pozostawały liśćmi niesfermentowanymi. Argumentował, że na skutek sprzedaży nie zmieniał się ich poziom wilgotności, a na skutek zabezpieczania MAP nie zmieniał się też ich stopień przetworzenia oraz postać fizyczna. Ponadto, wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o akcyzie oraz Dyrektywy Rady UE, nie mógł być uznany za producenta, który przetwarza tytoń w wyroby przemysłowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W rozumieniu ustawy akcyzowej, produkcja wyrobów tytoniowych to ich wytwarzanie, przetwarzanie suszu tytoniowego w wyroby tytoniowe oraz pakowanie wyrobów tytoniowych i pakowanie suchego tytoniu niebędącego jeszcze wyrobem tytoniowym, a takich czynności wnioskodawca nie wykonywał. Wnioskodawca twierdził, że sprzedawane liście tytoniu nie spełniają definicji wyrobów tytoniowych lub suszu tytoniowego zawartych w ustawie o podatku akcyzowym oraz Dyrektywie Rady UE.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, ale dopiero po wyroku NSA.

Komentarz eksperta

Marta Kolbusz-Nowak, Project Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich EY

Do końca 2012 r. liście tytoniu niebędące jeszcze wyrobem tytoniowym nie podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W celu zmniejszenia skali nadużyć na rynku tytoniu, ustawodawca zdecydował się wprowadzić nową kategorię wyrobów podlegających akcyzie – susz tytoniowy. Od 1 stycznia 2013 r. susz tytoniowy musi być oferowany w opakowaniu i mieć naklejony znak akcyzy, a jego sprzedaż jest opodatkowana akcyzą. Od czasu wprowadzenia definicja suszu tytoniowego była modyfikowana, ale początkowo obejmowała suchy tytoń niebędący wyrobem tytoniowym.

Komentowana interpretacja dotyczy definicji suszu tytoniowego obowiązującej w marcu 2013 r. Początkowo stanowisko organu podatkowego było niekorzystne dla podatnika, a pozytywna interpretacja jest wynikiem wyroku NSA z 18 sierpnia 2015 r. (I GSK 2041/13), w którym potwierdzono, że przepis art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym powinien być odczytany z zastosowaniem wykładni językowej. Jak wskazano w komentowanej interpretacji, zgodnie z obowiązującym wówczas art. 99a ustawy o podatku akcyzowym za susz tytoniowy należało uznać tytoń, który nie był połączony z żywą rośliną i nie był jeszcze, m.in. ze względu na swoje właściwości, wyrobem tytoniowym (np. tytoniem do palenia). Istotne przy interpretacji okazało się użyte przez ustawodawcę pojęcie „tytoń suchy", którym ten posłużył się definiując „susz tytoniowy". Zgodnie z interpretacją, za tytoń suchy nie można było uznać liści jedynie oderwanych od żywej rośliny, lecz takie, które są na tyle suche, że mogłyby być przeznaczone do palenia.

Obecnie definicja suszu tytoniowego obejmuje również wilgotne liście, które już nie są połączone z rośliną. Celem tej zmiany było dążenie ustawodawcy do wyeliminowania nadużyć na rynku wyrobów tytoniowych.

Współautorką komentarza jest Aleksandra Kielar, konsultant w Zespole Podatków Pośrednich EY