Polacy coraz częściej otrzymują różne świadczenia pracownicze za granicą. Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak należy rozliczyć zasiłek z powodu niezdolności do pracy.

Sprawa dotyczyła podatnika, który pracował w Wielkiej Brytanii w latach 2011–2016. W 2016 r. wrócił na stałe do Polski, gdzie znajduje się jego centrum interesów osobistych i gospodarczych. Od 2018 r. otrzymuje z Wielkiej Brytanii zasiłek z powodu niezdolności do pracy. Wyjaśnił, że wypłaty mają charakter pomocy społecznej. Nie jest to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej

Kiedy wdowa zapłaci PIT od świadczeń otrzymanych po śmierci męża w Wielkiej Brytanii

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania świadczenie z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynika, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą umożliwiać osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że zasiłek otrzymywany przez wnioskodawcę od sierpnia 2018 r. z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie Polsce. Decyduje o tym miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jednocześnie, skoro zasiłek stanowi świadczenie z pomocy społecznej, to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.686.2021.2.KF