Wszystkie cele uzasadniające skorzystanie z ulgi są wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednym z nich jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w ciągu dwóch lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Z przepisu jednoznacznie wynika, że aby skorzystać z ulgi, nie trzeba kupować gruntu na wyłączność, można kupić udział w nim. Ważne jest natomiast, aby był to grunt pod budowę budynku mieszkalnego – lub jeśli jego przeznaczenie jest inne – aby w ciągu dwóch lat zmieniło się ono na przeznaczenie pod budowę budynku mieszkalnego.

Dwa lata liczy się, począwszy od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (w tym wypadku sprzedaż mieszkania przez czytelniczkę).

[i]Podstawa prawna:

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)[/link][/i]