Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozstrzygnął w interpretacji, że odwołanie darowizny jest formą powtórnego nabycia nieruchomości.

Sprawa dotyczyła kobiety, która dostała mieszkanie w spadku w 2001 r. W 2008 r. przekazała połowę w darowiźnie synowi. Z powodu jego rażącej niewdzięczności odwołała darowiznę. Wyrok sądu w tej sprawie uprawomocnił się w 2012 r.

W 2015 r. kobieta musiała sprzedać lokal ze względu na chorobę. Zapytała, czy w tej sytuacji jest zwolniona z podatku dochodowego, gdyż od jego nabycia w 2001 r. upłynęło już ponad pięć lat.

Dyrektor IS stwierdził że musi zapłacić 19 proc. podatku od połowy wartości lokalu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości jest wolna od tego podatku po upływie pięciu lat od nabycia. W rozpatrywanym przypadku występują jednak dwie daty nabycia. Pierwsza to 2001 r., a druga – 2012 r., kiedy to kobieta ponownie została właścicielką udziału należącego wcześniej do jej syna. Od nabycia nie upłynęło więc jeszcze pięć lat i nie ma zwolnienia z daniny.

numer interpretacji: ITPB2/4511-785/15/RS