Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom” – brzmiał efektowny tytuł socjologicznego raportu Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego. Opublikowała go w 2022 roku „Krytyka Polityczna”. Już się na niego powoływałem w kontekście nastrojów naszego społeczeństwa wobec wojny za naszą wschodnia granicą, i wobec uchodźców.

Raport dotykał jednak nie tylko kwestii związanych z problemem „my a Ukraińcy”. Przy czym został specyficznie napisany. Są tam, owszem, przywoływane rozmaite sondażowe pomiary poglądów Polaków, ale niektóre tematy skwitowano rozproszonymi cytatami z wypowiedzi respondentów.