Być Rosjaninem nie jest, jak wiadomo, łatwo. Nie mówiąc już, że nie wiadomo, kto jest Rosjaninem albo kim jest Rosjanin. Różne narody jakoś przechodzą w końcu do porządku dziennego nad tym, gdzie są ich początki. Są nawet gotowe modyfikować legendy o swoim powstaniu, pogodzić się z tym, że z małymi wyjątkami nie ma narodów czystych etnicznie. Ale Rosja ma problem, co było pierwsze: kura czy jajko.