Irena Lasota

Irena Lasota

Stała współpracowniczka Plusa Minusa, weekendowego wydania "Rzeczpospolitej"

Irena Lasota: Ministrze Mularczyk, zostań w kraju!

Jeśli Polska otrzymała tzw. ziemie zachodnie jako kompensację za terytoria włączone do Związku Sowieckiego, to niech Rosja wypłaci Polsce odszkodowanie choćby za mienie zrabowane na tych poniemieckich ziemiach.

Irena Lasota: Padnie? Nie padnie?

Po prawie roku najbardziej nieudanej kampanii wojskowej od czasów Napoleona świat zadaje sobie pytanie, czy Rosja padnie, czy nie padnie. Samo pytanie ma wiele podpytań.

Irena Lasota: Makiejewka i rzeź poborowych

W trwającej już ponad dziesięć miesięcy wojnie Makiejewka w obwodzie donbaskim może się okazać jednym z momentów decydujących o klęsce rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Irena Lasota: Sanacja Rosji

Nasza kultura nie pozwala psychopatów karać, czy izolować prewencyjnie, ale nakazuje to robić po ukazaniu przez nich prawdziwego oblicza.

Irena Lasota: Piłka jest kobietą

FIFA narzuciła wszystkim relatywizm kulturowy: jesteśmy sportowcami, więc musimy szanować wszystkie ludy i ich zwyczaje.

Irena Lasota: Eskalacja

Na umownie rozumianym Zachodzie widać, od zawsze, dysonans poznawczy w stosunku do Rosji, która z kolei – jeśli i ją poddać analizie psychologicznej – przejawia dychotomię myślenia.

Irena Lasota: Rosja w obliczu katastrofy

Wśród wielu zbrodni wojennych należy zwrócić uwagę na masowe deportacje ludności, a zwłaszcza dzieci ukraińskich – czyli słowiańskich, w głąb Rosji.

Irena Lasota: Niezłomny Jurij Szuchewycz

Jurij Szuchewycz spędził w gułagach kilkadziesiąt lat. Uważał, że można być patriotą ukraińskim, mówiąc po rosyjsku i nie znając ukraińskiego, ale nie można nim być, będąc komunistą.

Irena Lasota: G20 – organizacja dla zaspokajania ambicji

Gdyby zliczyć wszystkie konferencje międzynarodowe w skali roku i zaangażowanych w nie ludzi, otrzymalibyśmy państwo wielkości Szwajcarii i z podobnym budżetem.

Irena Lasota: Homo Putinus

Od jakiegoś czasu funkcjonuje już pojęcie homo putinus, które chronologicznie przyszło po homo sovieticus, ale ewolucyjnie jest wyraźnym regresem.