W październiku Kraków odwiedził dostojny gość. Turki Al Faisal, prominentny książę Arabii Saudyjskiej. Przybył wziąć udział w sympozjum naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim związanym z 90. rocznicą wizyty w Polsce swojego ojca, księcia Faisala Al Sauda, późniejszego króla, która uznawana jest za początek bilateralnych stosunków pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską. Książę Faisal Al Saud przybył do Warszawy w maju 1932 r. jako minister spraw zagranicznych i przewodniczący Szury, czyli królewskiego Zgromadzenia Doradczego. Został przyjęty przez marszałka Józefa Piłsudskiego, a na Zamku Królewskim prezydent Ignacy Mościcki odznaczył go orderem „Polonia Restituta” I klasy.