Największym wyzwaniem związanym z innowacyjnością jest „nieprzewidywalność" projektów innowacyjnych. Jak mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, innowacje to kreacja nowych rozwiązań, których znaczenie, skala korzyści, czas i złożoność rozwoju czy wdrożenia może być bardzo różna. – Trzeba też pamiętać, że projekty innowacyjne z definicji są obarczone bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego też z punktu widzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa bardzo ważne jest stworzenie sprawnego systemu pozyskiwania pomysłów innowacyjnych wewnątrz organizacji, jak i z zewnątrz - mówi. Jego zdaniem dojrzałe organizacje są świadome, że własny potencjał ludzi innowatorów jest ograniczony i dlatego systematycznie prowadzą działalność „scoutingową", ukierunkowaną na „wyłapywanie" najciekawszych start-upów czy ludzi mających kreatywne pomysły.

Przyszłość telemedycyny

Medivio to pierwsza certyfikowana przychodnia telemedyczna umożliwiająca kontakt lekarza i pacjenta, dostępną dla każdego, w każdym miejscu – stworzona przez Grupę Adamed wraz z Silvermedia, firmą, która specjalizuje się w rozwiązaniach dla telemedycyny. Medivio daje pacjentom możliwość monitorowania ich stanu zdrowia oraz umożliwia telekonsultację ze swoim lekarzem.

– Dzięki certyfikacji wyrobu medycznego Medivio umożliwia postawienie profesjonalnej diagnozy, która ma taką samą wartość jak ta uzyskana podczas wizyty u lekarza w tradycyjnym gabinecie. Oprócz tej unikalnej cechy Medivio posiada wiele funkcjonalności, jak szybki i bezpieczny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej i wyników badań diagnostycznych, pomoc pacjentom w regularnym przyjmowaniu leków czy dostęp do materiałów edukacyjnych – mówi Paweł Roszczyk, członek zarządu w Grupie Adamed. Platforma integruje się również z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, np. ciśnieniomierzami czy EKG.

Jak mówi Paweł Roszczyk, przychodnia telemedyczna Medivio to rozwiązanie przełomowe, które ułatwia dostęp pacjenta do lekarza, skraca czas oczekiwania na wizytę, pomaga w prowadzeniu i administrowaniu dokumentacją medyczną, jak również pozwala pacjentowi na aktywne zarządzanie swoim zdrowiem. – Uruchomiona platforma to pionierski sposób na postrzeganie możliwości świadczenia usług medycznych i narzędzie, które z jednej strony umożliwi skuteczniejszą terapię, a z drugiej zmniejszy liczbę tradycyjnych kontaktów z placówkami ochrony zdrowia. Ponadto, eliminując kolejki w podmiotach leczniczych, Medivio jest skutecznym środkiem na racjonalizację wydatków oraz redukcję kosztów w ochronie zdrowia – mówi Roszczyk.

Laboratorium innowacji

PZU stara się wdrażać do sześciu innowacji w fazie pilotażowej oraz do czterech innowacji w fazie drożenia docelowego. Prace te prowadzone są w laboratorium innowacji. Ubezpieczyciel duży nacisk kładzie na komunikację. – Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak obsługa w języku migowym, odpowiadamy na potrzeby wielu osób, które do tej pory nie mogły w pełni korzystać z naszych usług. Tłumaczenia online są praktycznym rozwiązaniem, które dzięki nowoczesnej technologii znacznie poprawiają jakość oraz komfort ich obsługi – mówi Michał Lutostański, kierownik Zespołu Innowacji PZU. Aleksandra Agatowska, członek zarządu PZU ŻYCIE, podkreśla też sposób, w jaki ubezpieczyciel podchodzi do innowacji. – Dla firmy takiej jak PZU innowacje w tradycyjnym rozumieniu to za mało. Staramy się, aby każdy proces nie tylko uwzględniał interesy firmy i jej klientów, ale również by miał wymiar społeczny. Za przykład może służyć właśnie wprowadzany proces ułatwień w obsłudze osób niesłyszących. Dzięki specjalnej platformie komunikacyjnej kontakt tych osób z firmą stanie się o wiele łatwiejszy. Mamy nadzieję, że za przykładem PZU pójdą również inne firmy nie tylko ubezpieczeniowe, co w konsekwencji przełoży się na poprawę życia osób głuchoniemych – mówi Aleksandra Agatowska.

Innym przykładem rozwiązania zrealizowanego przez PZU LAB jest symulator szkoleniowy sytuacji awaryjnych dla przemysłu. Wykorzystuje on interaktywne środowisko 3D w połączeniu z wirtualną rzeczywistością. – Przy realizacji symulatora dla przemysłu największym wyzwaniem było zintegrowanie zespołów, które wspólnie pracowały nad ostatecznym rozwiązaniem. Były to rozproszone zespoły projektowe, które realizowały poszczególne etapy projektu. Ponieważ tego typu projekt był pierwszym realizowanym w PZU LAB, stanowił on duże źródło wiedzy i doświadczeń, które są wykorzystywane przy organizacji wewnętrznych procesów – mówi Dariusz Gołębiewski, dyrektor PZU LAB.

Sterowanie mieleniem

Działalność innowacyjna w KGHM Polska Miedź S.A. skupia się przede wszystkim na poprawie wydajności i efektywności, optymalizacji kosztów oraz poprawie bezpieczeństwa pracowników. W 2016 roku są wdrażane cztery projekty (w pionie produkcji), obecnie przeprowadzane są testy I próby. – W tym obszarze testowana jest Powierzchniowa Stacja Klimatyczna, która pracując w układzie trigeneracji (produkcja energii elektrycznej, cieplnej i chłodu użytkowego), jest pierwszym tego typu blokiem gazowo-parowym nie tylko w KGHM, ale i w Polsce – mówi Rafał Pawełczak, dyrektor naczelny ds. strategii i innowacji w KGHM Polska Miedź S.A Jednym z przykładów wprowadzonej już innowacji w miedziowym potentacie jest Wizyjny System Optymalizacji Sterowania Procesami Mielenia – MillVis. – Efektywność procesu mielenia w młynach bębnowych zależy od wielu czynników, m.in. przerobu i gęstości wsadu, jej struktury, wielkości, kształtu i stopnia wypełnienia mielnikami oraz stan zużycia wykładzin młyna. Te i inne czynniki stanowią kluczową informację w wyborze odpowiednich reżimów pracy młyna, tak aby możliwe było optymalne prowadzenie procesów mielenia pod kątem jego efektywności – mówi Rafał Pawełczak z KGHM.

Zdaniem dyrektora naczelnego ds. strategii i innowacji w KGHM dokonywanie bezpośrednich pomiarów wymienionych czynników było praktycznie niemożliwe. – Wdrożony program dostarcza informacji na temat aktualnego stanu młyna oraz parametrów rozdrabnianego materiału, a to pozwala na wybór odpowiednich punktów pracy młyna, zapewniając jego optymalne wykorzystanie, co wpływa bezpośrednio na poprawę nie tylko efektywności technologicznej procesów, ale również efektywności energetycznej. To rozwiązanie stanowi część zintegrowanego systemu pozwalającego na kontrolę efektywności procesów zwaną „Platformą optymalizacji sterowania procesami wzbogacania rud miedzi" – mówi Rafał Pawełczak z KGHM.

Mobilne zakupy polis

Jedną z innowacji technologicznych, które eksperci Banku Millennium opracowali i wdrożyli, jest możliwość kupna ubezpieczeń komunikacyjnych w pełni online – zarówno w aplikacji mobilnej, jak i systemie transakcyjnym Millenet. Do rozwiązania, które wkrótce wejdzie na rynek, wykorzystano technikę skanowania kodu graficznego Aztec, z dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zdaniem Agnieszki Kucharskiej, szefowej zespołu produktów i procesu kredytowego w bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium, obecnie widać wyraźny wzrost aktywności polskich firm na światowych rynkach. – Dzieje się tak, ponieważ wierzą w możliwości kreowania rozwiązań innowacyjnych. Klienci chętnie korzystają z kredytu na nowe technologie, oferującego bezzwrotną dotację w formie premii spłacającej kapitał kredytu w wysokości aż do 6 mln zł. Mitem jest, że istnieją branże, w których nie sposób wdrożyć zmian o charakterze rozwojowym. Innowacyjne projekty realizowane przez naszych klientów dotyczą bardzo różnorodnych zagadnień: od produkcji grzejników, przez wibroakustyczne testery stanu kół, po wytwarzanie morskich turbin wiatrowych. Bank wspiera innowacyjnych przedsiębiorców od kilku lat. Było to możliwe m.in. dzięki środkom w poprzedniej perspektywie finansowej UE – mówi Kucharska.

 

Przedsiębiorstwa muszą w sposób systematyczny monitorować wyniki swoich działań związanych z innowacyjnością. Odbywa się to poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie danych dotyczących np. nakładów na projekty, liczby pomysłów zgłoszonych oraz wdrożonych, zwrotów na wdrożonych projektach po zdefiniowanym czasie, np. trzech lat – mówi Jerzy Kalinowski z KPMG.