Jeden biegły oświadczył, że zgromadzona dokumentacja nie pozwala na wykonanie ekspertyzy, drugi był tak zapracowany, że potrzebował roku na wydanie opinii.

– Jeśli biegli odmówią sporządzenia opinii, to sąd musi być biegłym w ramach swojej wiedzy i zgromadzonego materiału – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Barbara Godlewska-Michalak.

Warszawski Sąd Apelacyjny  (sygn. VI ACa 1160/10)

rozpatrywał pozew syndyka spółki Micromedia, która domagała się zasądzenia wynagrodzenia (w potrójnej wysokości) za niezgodne z prawem wykorzystanie programu do korzystania z płyt CD w zaawansowanej technice.

Chodzi o trzy płyty „Gole Polaków", które powódka wyprodukowała i udzieliła na nie licencji w 2005 r. spółce Marquard Media Polska, ówczesnemu wydawcy „Przeglądu Sportowego". Były one za darmo wkładane jako tzw. inserty w trzech numerach gazety. Ich kolportaż miał się zakończyć do końca kwietnia, tymczasem 1 września 2005 r. wydawnictwo wydało płatną broszurkę, która zawierała niewykorzystane CD z poprzedniej kampanii.

Adwokat Agnieszka Wiercińska-Krużewska, pełnomocnik pozwanych, twierdziła, że sprzedając płyty, producent utracił prawa autorskie do nich (wyczerpanie praw), nie ma więc mowy o naruszeniu praw autorskich, co najwyżej doszło do naruszenia umowy licencyjnej. W tym wypadku zaś trzeba wykazać, jak przy zwykłej umowie, szkodę i winę pozwanemu i nie ma mowy o potrójnym wynagrodzeniu.

Sąd I instancji zasądził jednak żądaną kwotę: przyjął jako dowód zeznania członka zarządu powoda, że koszty wykonania płyt z broszury wyniosłyby 28 tys. zł, i pomnożył je przez trzy. Innych dowodów nie było: pozwana nie udostępniła dokumentacji o sprzedaży broszury, a biegli, jak już wspomniano, odmówili wydania ekspertyz.

Pełnomocnik powoda mec. Piotr Mikołajczyk przekonywał, że koszt produkcji dzieła to minimum, jakiego właściciel praw autorskich może się domagać.

Sąd apelacyjny był innego zdania. Dokonał własnego wyliczenia. Uznał, że doszło do naruszenia praw autorskich poprzez wykorzystanie CD już po terminie licencji i odpłatnie.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Znacznie jednak zmniejszył wynagrodzenie: przede wszystkim nie mogła być to cena produkcji CD, gdyż za to pozwana już zapłaciła, oparł się więc na cenie, którą umowa przewidywała za dodruk CD (pomniejszoną o cenę produkcji). Wyrok jest prawomocny.

Zobacz więcej:

» Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Prawo autorskie i prawa pokrewne

» Dobra Firma » Firma » Dane osobowe i dobra osobiste