Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, nie tylko wymienia i omawia kryteria, którymi firma powinna się kierować przy wyborze audytora. Wskazuje też narzędzia, które mogą być pomocne przy ocenie, czy decydując się na danego biegłego, firma może być spokojna o przebieg i jakość zamówionej usługi.

Kolejnym etapem współpracy z firmą audytorską jest podpisanie umowy z wybranym podmiotem. To zagadnienie będzie tematem rozmowy, którą opublikujemy za tydzień.

Oprócz wymogów formalnych umowy z audytorem, jej zawartości oraz elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, eksperci KIBR przybliżą praktyczne kwestie związane z ustalaniem jej treści, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg samego badania. Czego audytor może oczekiwać od badanej jednostki? Jak na etapie negocjowania warunków umowy zadbać o to, aby uniknąć nieporozumień w newralgicznych obszarach współpracy między audytorem a badaną firmą? Dlaczego warto pochylić się nad ustaleniem dobrego harmonogramu prac? Jakie znaczenie ma określenie sposobu komunikowania się biegłego rewidenta z zarządem i radą nadzorczą? Odpowiedzi już za tydzień. Zapraszam do lektury „Eksperta Księgowego".