Ambasador Chin w Polsce: Wspólna odpowiedzialność naszych czasów – razem dla światowego rozwoju

Epidemia nowego koronawirusa po raz kolejny pokazała, że ludzie są wspólnotą dzielącą ten sam los, a społeczność międzynarodowa może przezwyciężyć trudności tylko dzięki ścisłej współpracy - pisze Liu Guangyuan, ambasador Chin w Polsce.

Aktualizacja: 25.06.2020 17:36 Publikacja: 25.06.2020 17:31

Liu Guangyuan, ambasador Chin w Polsce

Liu Guangyuan, ambasador Chin w Polsce

Foto: mat. pras.

22 czerwca miała miejsce 22 edycja Spotkania Przywódców Chin i Unii Europejskiej. Tym razem konferencja odbyła się poprzez łącza internetowe. Wideoszczytowi przewodniczyli premier Li Keqiang, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Der Leyen. Była to pierwsza od wybuchu epidemii COVID-19 okazja do rozmów między Chinami a UE na tak wysokim szczeblu. Tego samego dnia przewodniczący Xi Jinping, pozostając w Pekinie, spotkał się z przywódcami Unii na wideokonferencji, co całkowicie odzwierciedla to, jak dużą wagę Chiny przywiązują do swoich stosunków z Europą. Przywódcy obu stron jednogłośnie uznali, że Chiny i Europa - jako dwie potęgi na świecie, dwa główne rynki i dwie cywilizacje, powinny wzmocnić dialog i współpracę na płaszczyźnie strategicznej, wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom i dążyć do przeniesienia na wyższy poziom stosunków chińsko-europejskich. Uważam, że budowanie chińsko-europejskich relacji zachowujących charakter strategiczny i kompleksowy oraz przynoszących wzajemne korzyści pozostaje w zgodzie ze wspólnymi oczekiwaniami obu stron, jak również wspólnymi interesami państw członkowskich UE, w tym Polski. Są to również obowiązki Chin i Unii Europejskiej złożone na naszych barkach przez obecne czasy.

1. Wzajemny szacunek, poszukiwanie wspólnych rozwiązań i niwelowanie różnic, wspólne pogłębianie relacji partnerskich

W ciągu 45 lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych zarówno Chiny, jak i UE przeszły niezwykłą drogę. Stosunki na linii Chiny- Europa doznawały wielu gwałtownych zmian, mimo to współpraca utrzymała rolę kluczowa, a relacje wykazały się silną witalnością. Chiny zawsze wspierały proces integracji europejskiej, mając nadzieję, że w ten sposób powstanie solidarna i dostatnia Europa. Chiny chętnie dzielą się z Europejczykami możliwościami stworzonymi przez własne reformy i rozwój. Obie strony ustanowiły wszechstronne partnerstwo strategiczne, aktywnie budując cztery jego filary, tj. na rzecz pokoju, wzrostu, reform i kultury. Współpraca chińsko-europejska już od dawna obejmuje pokój i bezpieczeństwo, środowisko, naukę i technologię, kulturę, edukację, zdrowie i wiele innych dziedzin. Od wybuchu epidemii nowego koronawirusa Chiny i Europa pomagały sobie i strzegły się wzajemnie, wspólnie pokonując trudności. W najtrudniejszych momentach każda ze stron mogła liczyć na wyciągniętą do niej pomocną dłoń partnera. Obie strony skutecznie komunikowały się i koordynowały działania poprzez wielostronne platformy, np. WHO, włączyły się również do współpracy międzynarodowej w walce z pandemią. Odzwierciedla to wielowątkowość i ogromny potencjał relacji na linii Chiny-UE, jak również szacunek dla życia i okazywane partnerom wsparcie.

Epidemia jest nie tylko kryzysem zdrowia publicznego. Przyniosła ona również pomruki nieporozumień i sceptycyzmu wobec Chin. Jednak charakter współpracy między Chinami a Unią Europejską nie ulegnie zmianie i dalej będzie opierał się na uzyskiwaniu obopólnych korzyści, a determinacja Chin, by stanowczo podążać ścieżką pokojowego rozwoju, pozostanie niezachwiana. Jak zaznaczył przewodniczący Xi Jinping, Chiny są partnerem, a nie przeciwnikiem. Między Chinami a Europą nie istnieje fundamentalny konflikt interesów, współpraca znacznie przewyższa konkurencję, a zgoda mocno przeważa nad różnicami. Obie strony powinny szanować się wzajemnie, szukać wspólnej płaszczyzny porozumienia i niwelować pojawiające się różnice, stale zwiększać wzajemne zrozumienie i zaufanie, dbać o wzajemne interesy rozszerzając współpracę, a w procesie rozwoju rozwiązywać trudne problemy, tym samym budować, posiadające jeszcze większe globalne wpływy, wszechstronne partnerstwo strategiczne między Chinami a Unią Europejską.

2. Dogłębne wykorzystanie potencjału, otwarcie i wspólne interesy, aktywne poszerzanie pragmatycznej współpracy

Trwały i zdrowy rozwój relacji chińsko-europejskich stworzył sprzyjające warunki do pogłębiania pragmatycznej współpracy stron w różnych dziedzinach. Przyniosło to wymierne rezultaty i pozytywnie wpłynęło na dobrobyt naszych narodów. Nieustannie przeplatają się Inicjatywa „Pasa i Szlaku” i strategia Eurasian connectivity, np. trasę Chiny-Europa pokonało łącznie 20 tys. składów pociągów China Railway Express i dotarły one do 57 miast w 18 krajach Europy. Dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Europą ciągle się powiększa, w ubiegłym roku osiągnęła ona 300-krotność wymiany z czasów nawiązania stosunków dyplomatycznych między stronami. W dalszym ciągu rosną inwestycje dwustronne, odnotowano także postęp w zakresie współpracy nad zieloną gospodarką, innowacjami technologicznymi oraz w innych dziedzinach. Chiny i Europa podpisały umowy o współpracy w dziedzinie lotnictwa cywilnego i zakończyły negocjacje w sprawie umów o oznaczeniach geograficznych. Aktywnie prowadzą negocjacje nad umową inwestycyjną, która ma zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku. W obliczu epidemii nowego koronawirusa obie strony intensyfikują wymianę informacji i doświadczenia w zakresie walki z chorobą, aktywnie poszerzają współpracę w dziedzinie badań nad lekami i szczepionką przeciwko COVID-19 oraz współpracują na rzecz walki z globalnymi wyzwaniami. Wszystko to dowodzi, że Chiny są szansą, a nie zagrożeniem. Zarówno Chiny, jak i UE mogą wyjść ponad dawne myślenie oparte o „gry o sumie zerowej” i realizować nową wizję współpracy mającej na celu wzajemne interesy stron.

Chiny będą nadal pogłębiać reformy i rozszerzać otwarcie, co przyniesie Europie nowe możliwości współpracy i przestrzeń do rozwoju. Musimy wzmocnić współpracę w tradycyjnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, skutecznie uwolnić potencjał współpracy w zakresie innowacji technologicznych, informacji i komunikacji, nauk przyrodniczych i zrównoważonego rozwoju, a także poszukiwać nowych punktów wzrostu. Chiny mają nadzieję na wzmacnianie koordynacji makropolityki ze stroną europejską i wspólne utrzymanie stabilności globalnego łańcucha dostaw i łańcucha przemysłowego poprzez ustanowienie „ekspresowych korytarzy” przepływu pracowników oraz „zielonych korytarzy” importu i eksportu towarów. Chiny będą niezmiennie poszerzać otwarcie na świat i dobrowolnie wprowadzać kolejne środki w tym celu, mając nadzieję, że UE będzie również trzymać się właściwego kierunku i stworzy uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne środowisko dla współpracy chińsko-europejskiej.

3. Łączenie sił w jednej myśli, koordynacja i komunikacja, ciągłe wzmacnianie współpracy międzynarodowej

Epidemia nowego koronawirusa po raz kolejny pokazała, że ludzie są wspólnotą dzielącą ten sam los, a społeczność międzynarodowa może przezwyciężyć trudności tylko dzięki ścisłej współpracy. W obliczu niekończących się wyzwań związanych ze zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem, konfliktami międzynarodowymi i regionalnymi, wszystkie państwa na całym świecie powinny pokonywać nieporozumienia wynikające z różnic geograficznych i przełamywać bariery utartych pojęć, prowadzić szeroką współpracę i dążyć do celu, jakim jest budowanie wspólnej przyszłości dla ludzkości. Chiny i UE zgadzają się, co do kwestii, że ich wspólne interesy leżą w przestrzeganiu wielostronności, wspieraniu wolnego handlu i promowaniu demokratyzacji stosunków międzynarodowych. Wraz z pojawianiem się coraz liczniejszych wątków wspólnych zainteresowań na arenie międzynarodowej oraz z każdym dniem coraz lepiej skoordynowaną współpracą, Chiny i UE nadają złożonemu i ciągle zmieniającemu się światu więcej stabilności.

Bez względu na to, jak zmieniać się będzie sytuacja międzynarodowa, Chiny zawsze staną po stronie multilateralizmu, będą przestrzegać koncepcji globalnego zarządzania opartej na wzajemnych konsultacjach, wspólnym tworzeniu i wspólnych korzyściach oraz zdecydowanie sprzeciwiać się unilateralizmowi i protekcjonizmowi w handlu. Chcielibyśmy utrzymać kontakt ze stroną europejską w sprawie reformy Światowej Organizacji Handlu oraz innych kwestii, wzmocnić koordynację polityki w sprawach naglących problemów międzynarodowych i regionalnych, wspólnie utrzymywać bazujący na przyjętych zasadach system wielostronny, konstruktywnie uczestniczyć w wielostronnym procesie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz wzmacniać dialog i współpracę w zakresie zarządzania globalnym zdrowiem, a przez to wnieść jeszcze większy wkład w utrzymanie pokoju na świecie, dobrobytu i stabilności.

Rzeka historii jest ogromna i wypełniona niebezpiecznymi mieliznami i przeciwprądami, ale nigdy nie zmieniła swego kierunku, płynąc w stronę światowej wielobiegunowości, globalizacji gospodarczej i dywersyfikacji kultur. Chiny i Europa znajdują się na tym samym kontynencie euroazjatyckim, ich rozwój jest ściśle powiązany, a ich losy ściśle ze sobą połączone. Zgodnie z kierunkiem historii powinniśmy połączyć siły Chin i Europy mostem pokoju i stabilności, oba rynki mostem wzrostu i obfitości, nasze kultury mostem otwartości i wspólnego dobrobytu oraz współpracować na rzecz stabilności wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a UE. Oczekuję, że Polska, jako ważny członek Unii, nadal będzie stać na czele wszechstronnie korzystnej współpracy między Chinami i UE oraz odgrywać coraz bardziej konstruktywną rolę w promowaniu rozwoju stosunków chińsko-europejskich.

22 czerwca miała miejsce 22 edycja Spotkania Przywódców Chin i Unii Europejskiej. Tym razem konferencja odbyła się poprzez łącza internetowe. Wideoszczytowi przewodniczyli premier Li Keqiang, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Der Leyen. Była to pierwsza od wybuchu epidemii COVID-19 okazja do rozmów między Chinami a UE na tak wysokim szczeblu. Tego samego dnia przewodniczący Xi Jinping, pozostając w Pekinie, spotkał się z przywódcami Unii na wideokonferencji, co całkowicie odzwierciedla to, jak dużą wagę Chiny przywiązują do swoich stosunków z Europą. Przywódcy obu stron jednogłośnie uznali, że Chiny i Europa - jako dwie potęgi na świecie, dwa główne rynki i dwie cywilizacje, powinny wzmocnić dialog i współpracę na płaszczyźnie strategicznej, wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom i dążyć do przeniesienia na wyższy poziom stosunków chińsko-europejskich. Uważam, że budowanie chińsko-europejskich relacji zachowujących charakter strategiczny i kompleksowy oraz przynoszących wzajemne korzyści pozostaje w zgodzie ze wspólnymi oczekiwaniami obu stron, jak również wspólnymi interesami państw członkowskich UE, w tym Polski. Są to również obowiązki Chin i Unii Europejskiej złożone na naszych barkach przez obecne czasy.

Pozostało 85% artykułu
Opinie polityczno - społeczne
Mateusz Morawiecki: Wielka sprzeczność Europy
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: Dlaczego krytyka kultury harówki to obraza uczuć polskich przedsiębiorców
Opinie polityczno - społeczne
Filip Grela: Dlaczego młodzi zagłosowali na Konfederację?
Opinie polityczno - społeczne
Michał Szułdrzyński: Sondaż o rządzie: Tusk, Sikorski i Bodnar. Kogo Polacy oceniają najlepiej.
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Opinie polityczno - społeczne
Michał Szułdrzyński: Jaki jest polityczny stan gry po oświadczeniu Polsatu w sprawie startu Doroty Gawryluk w wyborach prezydenckich?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży