Mariusz Janik: Lepiej późno niż później

Od dawna postulowano stworzenie wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Dobrze, że powstaje, choć na ceny nie będzie to miało większego wpływu. Na ich obniżeniu zależy bowiem tylko Europie.

Publikacja: 18.10.2022 21:00

Mariusz Janik: Lepiej późno niż później

Foto: Bloomberg

Spójrzmy na rynek ropy: na skalę globalną karty rozdaje kartel OPEC. Każda jego decyzja dotycząca eksploracji czy wydobycia surowca przekładana jest natychmiast na jej potencjalne konsekwencje dla podaży, co podbija lub obniża ceny. Nabywcom pozostaje borykać się z decyzjami kartelu lub wyłuskiwać pojedynczych dostawców, którzy do niego nie należą i mogą zaoferować surowiec w konkurencyjnej cenie. Ale takich okazji nie ma wiele.

Na rynku gazu takiego kartelu nie ma. Ale to nie znaczy, że którykolwiek z dostawców dopuszcza do siebie myśl o pójściu nabywcom na rękę. Do pewnego stopnia jest wręcz przeciwnie – cała branża unika zwiększenia wydobycia, tak by na rynku wciąż dominowały obawy o to, czy da się w ogóle surowiec kupić, mniejsza już o cenę.

Ba, jest nawet gorzej. Branżowe portale międzynarodowe opublikowały właśnie podsumowanie ostatnich badań rynkowych przeprowadzonych przez norweską firmę analityczną Rystad. Wynika z nich, że w 2022 r. inwestycje w prace poszukiwawcze i wydobywcze globalnych firm surowcowych z sektora ropy i gazu zmniejszyły się o, bagatela, 60 proc. Ujmując to w nieco uproszczony sposób: koncerny naftowe i gazowe skoncentrowały się na eksploatacji złóż, jakie posiadają – nie szukają nowych i nie rozwijają istniejących. Tak jakby każdy zainwestowany w poszukiwania i wydobycie dolar był wyrzucany w błoto. Tak jakby jutra miało nie być i dziś była ostatnia okazja, by w doskonałej cenie pozbyć się tego, co jutro może zalegać niesprzedane.

Oczywiście, możemy to wytłumaczyć faktem, że Zachód – m.in. pod presją tychże cen – zapowiada renesans energetyki jądrowej i szybki rozwój odnawialnych źródeł energii. Oba te sektory mogą w przyszłości w dużej mierze zastąpić paliwa kopalne. Może koncerny rzeczywiście wierzą w to, że dni ich biznesu są policzone.

Ale bardziej prawdopodobne jest to, że – tak w OPEC, jak i na rynku gazu – dostawcy zdecydowali się na próbę sił. Być może nawet przygotowują się na unijne limity cen najważniejszych paliw. W optymistycznym scenariuszu po prostu zbierają zasoby na chude dni, które nadejdą. Jeżeli jednak Bruksela odważy się zaproponować tak radykalny środek, jak np. administracyjne narzucenie ceny gazu, to dostawcy mogą wręcz – przynajmniej teoretycznie – zareagować próbą przeczekania: redukując lub wycofując swój towar z rynku. Wtedy wygra ten, kto wytrzyma dłużej: może pęknie Europa, gdyby zabrakło jej paliw; może pękną dostawcy pozbawieni tak chłonnego przecież rynku.

Zmiana architektury unijnego rynku i przenoszenie decyzji zakupowych na poziom Brukseli mają pokazać dostawcom, że możliwości targowania się będą bardziej ograniczone, za to najbardziej skłonni do ustępstw mają szansę na złoty interes na ogólnoeuropejską skalę. Czy to jednak przekona koncerny? To się jeszcze okaże.

Czytaj więcej

Unia wspólnie kupi gaz. Cel: przetrwać zimę bez dostaw z Rosji

Spójrzmy na rynek ropy: na skalę globalną karty rozdaje kartel OPEC. Każda jego decyzja dotycząca eksploracji czy wydobycia surowca przekładana jest natychmiast na jej potencjalne konsekwencje dla podaży, co podbija lub obniża ceny. Nabywcom pozostaje borykać się z decyzjami kartelu lub wyłuskiwać pojedynczych dostawców, którzy do niego nie należą i mogą zaoferować surowiec w konkurencyjnej cenie. Ale takich okazji nie ma wiele.

Na rynku gazu takiego kartelu nie ma. Ale to nie znaczy, że którykolwiek z dostawców dopuszcza do siebie myśl o pójściu nabywcom na rękę. Do pewnego stopnia jest wręcz przeciwnie – cała branża unika zwiększenia wydobycia, tak by na rynku wciąż dominowały obawy o to, czy da się w ogóle surowiec kupić, mniejsza już o cenę.

Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Gospodarka wciąż w strefie cienia
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Nie czarne, ale już ciemne chmury nad kredytobiorcami
Ekonomia
Marek Ratajczak: Czy trzeba umoralnić człowieka ekonomicznego
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Klęska władz monetarnych
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Ludzie potrafią liczyć. Władza prosi się o kłopoty