Mariusz Janik

Nie tylko reaktory, ale i śmietniki

Szykując się do nuklearnej rewolucji w Polsce, musimy też zadbać o kwestię odpadów promieniotwórczych. Potrzeba będzie czegoś więcej niż dzisiejsze składowisko nieopodal Warszawy.

Nadzieje na jądrowy renesans ożywiły rynek uranu

Zwrot w stronę energetyki atomowej, który ma być ratunkiem przed surowcami z Rosji, oznacza, że Polska i inne kraje z nuklearnymi ambicjami ustawią się w kolejce po uran. A to oznacza nowe wyzwania.

Pakistan. Mocarstwo atomowe w fazie rozkładu

Mocarstwo atomowe pogrążające się w politycznym chaosie? Jakby światu nie dość było wojny w Ukrainie, taki scenariusz realizuje się właśnie w Pakistanie.

Szukając drogi ucieczki od węgla

Zerwanie z paliwami kopalnymi pojawiło się na unijnych sztandarach wiele lat temu. Zielony Ład miał nadać impet temu procesowi, ale wywołał liczne obiekcje. O odejściu od kopalin przesądzi teraz inny czynnik: wojna w Ukrainie.

Mariusz Janik: Szok naftowy do wytrzymania

W kalkulacjach naukowców odejście od rosyjskiej ropy miało nastąpić wraz z transformacją energetyczną i zrezygnowaniem z ropy w ogóle. Geopolityka jednak przyspieszy ten proces.

Serbia oddala się od Europy

Serbia to mniejsza wersja Rosji. Oba narody łączy nie tylko prawosławie, ale także swoista nostalgia za utraconym imperium. Oba społeczeństwa żyją w przeświadczeniu, że Zachód dąży do ich wyniszczenia. Kraj powoli maszeruje ku aksamitnemu despotyzmowi.

Mariusz Janik: Sankcje: nie korek, ale sito

Nikt nie powinien mieć złudzeń, że sankcje nakładane na Rosję i Białoruś spowodują całkowitą blokadę tych krajów. Jednakże embargo przynosi pewne efekty. Nie zamraża ich gospodarek natychmiast, lecz stopniowo odbiera im tlen.

Zielony front wojennej zawieruchy

Agresja Rosji na Ukrainę ożywiła inną batalię: walkę ze zmianami klimatycznymi. Na oba te wyzwania istnieje bowiem ta sama odpowiedź: porzucenie kopalin na rzecz OZE.Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła myślenie rządu o bezpieczeństwie, w tym o bezpieczeństwie energetycznym.

Przemysł stoi przed rewolucją, która nie budzi na razie zainteresowania

O transformacji energetycznej gorąco dyskutuje się już od kilku lat. Problem w tym, że tylko nieliczne polskie firmy zaczęły się rzeczywiście przejmować stojącym przed nimi wyzwaniem.

Tygrysy z komitetów

Upadek Związku Radzieckiego być może oznaczał dla wielu aparatczyków koniec nadziei na władanie całym imperium. Ale otwierał też szansę na zdobycie własnego kondominium, bez jakiejkolwiek zwierzchniej kontroli. Byli już aparatczycy z ZSRR skwapliwie z tej możliwości skorzystali.