Sąd Najwyższy rozstrzygnie wątpliwości, czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo domagać się od gminy odszkodowania za to, że nie dostarcza eksmitowanemu lokalu socjalnego. Chodzi lokale w blokach stojących na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym. Do SN zwrócił się w tej sprawie warszawski Sąd Okręgowy. Rozstrzygał on spór na tym tle. Spółdzielnia żądała od władz Warszawy 65 tys. zł za koszty, jakie poniosła na utrzymanie lokalu za cały rok. Rodzina z wyrokiem eksmisyjnym nie płaciła bowiem za mieszkanie, a gmina zwlekała z dostarczeniem lokalu socjalnego.

Sąd rejonowy zasądził na rzecz spółdzielni odszkodowanie, ale w znacznie niższej kwocie, niż się domagała. Spółdzielnia odwołała się do sądu okręgowego. A ten nabrał wątpliwości natury prawnej. Okazało się, że mieszkanie znajduje się w bloku stojącym na gruncie o nieuregulowanym stanie prawny. Artykuł 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów pozwala ubiegać się o odszkodowanie właścicielom nieruchomości. Powstaje więc pytanie, czy spółdzielnia ma do niego prawo.