Ministerstwo Rozwoju chce efektywniej walczyć ze smogiem. Planuje wyłożyć więcej pieniędzy na: wymianę w domach jednorodzinnych starych węglowych pieców na nowe, przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz docieplenie domów.

W tym celu pracuje nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Informacja o tym pojawiała się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Czytaj też: Dodatkowe pieniądze na termomodernizację bloków - rząd przyjął projekt ustawy

W ten sposób rząd chce pomóc samorządom oraz osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Przede wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych. Wymagają one nie tylko wymiany starego pieca węglowego na ekologiczny, ale także termomodernizacji, by ciepło nie uciekało przez nieszczelne okna czy ściany.

Szacuje się, że ubóstwem energetycznym jest dotkniętych w Polsce 1,6 mln gospodarstw domowych. A ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie posiada żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplone.

Projekt będzie skierowany do osób o niskich dochodach, których nie stać ani na wymianę pieca, ani też na termodernizację. Nie otrzymają oni pieniędzy do ręki, trafią one do miast. I to one przygotują programy termomodernizacyjne i będą je prowadzić.

Dzięki ustawie możliwe będzie sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów termomodernizacji i wymiany pieców.

Termomodernizację przeprowadzi firma wytypowana przez miasto.

Dziś prowadzony jest pilotaż, w którym mogą brać udział miasta poniżej 100 tys. mieszkańców. Wśród nich jest Skawina.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– Dzięki pilotażowi udało się nam ocieplić 20 domów. Podpisaliśmy również umowę w sprawie kolejnych 300 domów, na które otrzymamy od państwa 11 mln zł – mówi Marcin Kozielski z Urzędu Miasta w Skawinie.

Ministerstwo Rozwoju chce uruchomić centralną ewidencję emisyjności budynków. Zdaniem tego resortu w wielu miejscowościach uruchamiane są instrumenty wsparcia związane z wymianą pieców, podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub montażem alternatywnych źródeł energii, jednak działania te prowadzone są bez oparcia na twardych danych. Dlatego wsparcie nie jest efektywnie zarządzane – nie trafia tam, gdzie jest potrzebne i w takiej formie, w jakiej jest ono niezbędne.

W centralnej ewidencji będą zebrane kluczowe informacje z ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji kotłów. Będzie ona umożliwiała zbieranie danych o stanie energetycznym budynków, informacji o wszelkich formach pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne kredyty) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach, jak również o formach pomocy społecznej lub innych wsparciach ze środków publicznych udzielanych mieszkańcom tych budynków.