Sąd Najwyższy zajmie się pytaniem prawnym dotyczącym zasad głosowania we wspólnocie mieszkaniowej. Do pytania przyłączył się rzecznik praw obywatelskich.

Wątpliwości nabrał Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który rozstrzygał spór w jednej ze wspólnot. Członek zarządu tej wspólnoty miał lokal użytkowy i chciał go wynająć na sklep lub restaurację. Niezbędna była jednak koncesja na sprzedaż alkoholu, a władze miasta nie mogą jej wydać bez zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Czytaj także: Kiedy wspólnota mieszkaniowa może zakazać sprzedaży alkoholu - wyrok Sądu Okregowego

Właściciel tego lokalu przekonał więc pozostałych członków zarządu, by zorganizować tzw. obiegowe głosowanie wspólnoty. Polega to na tym, że projekt uchwały zostaje rozesłany mieszkańcom, a ci wyrażają swoją wolę, oddając głos na załączonej karcie. Aby zbieranie głosów usprawnić, członek zarządu zainteresowany wynajęciem swego lokalu zaczął dzwonić do sąsiadów i przedstawiać sprawę, a potem przesyłał im karty do głosowania.

Procedura zbierania głosów trwała około dziesięciu dni i zakończyła się, gdy zebrano większość głosów na tak. Następnie przyjętą uchwałę rozesłano członkom wspólnoty.

Nie wszyscy jednak wiedzieli o głosowaniu. Jeden z właścicieli nie odebrał telefonu od członka zarządu, więc nie dostał karty do głosowania. Nie przyszedł też na doroczne zebranie wspólnoty, więc nie zgłosił tam swoich wątpliwości. Zdecydował się zakwestionować uchwałę w sądzie.

Sąd pierwszej instancji uznał jego racje: uchwała jest nieważna, nie została bowiem poddana pod głosowanie wszystkich uprawnionych.

Sąd apelacyjny nabrał wątpliwości, czy aby na pewno wspólnota nie może decydować w trybie obiegowym, o ile takie głosowanie zostanie przeprowadzone prawidłowo. Jeśli bowiem wszyscy członkowie wspólnoty wiedzą o głosowaniu, to ci, którzy są danej decyzji przeciwni, mogą przedstawić swoje stanowisko sąsiadom i próbować ich przekonać. Nie ma w takiej sytuacji zagrożenia, że zagłosują tylko ci, którzy są na tak, a reszta nawet się nie dowie, że w ich domu był jakiś problem.

Zdaniem RPO uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wyrażająca zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, która uzyskała wymaganą ustawowo większość głosów, jest skuteczna i wiąże ogół właścicieli lokali. Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu przeprowadzonym w trybie indywidualnego zbierania głosów może być podstawą uchylenia uchwały, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na treść uchwały.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ