Od soboty wejdą w życie uproszczone zasady legalizacji samowoli dla obiektów zrealizowanych przed co najmniej dwudziestu laty. Właściciel obiektu (zarządca) będzie mógł się zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a ten z urzędu rozpocznie postępowanie. W jego trakcie nałoży obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, w tym: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, ekspertyzy technicznej, czy obiekt nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie. Termin na złożenie tych dokumentów nadzór budowlany określi w postanowieniu. Nie może być krótszy niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie ma służyć zażalenie.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdzi kompletność dokumentów legalizacyjnych i wyniki ekspertyzy technicznej. Przy braku zastrzeżeń wyda decyzję legalizacyjną pozwalającą legalnie korzystać z obiektu bez starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Nowe przepisy nie przewidują opłaty legalizacyjnej. Nie zobowiązują też do sprawdzenia, czy samowola narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o zmianach w prawie budowlanym

Uproszczenia w formalnościach

Nadzór budowlany najpierw wręczy żółtą kartkę, a potem ukarze

Abolicja nie obejmie nadmiernie rozbudowanych altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Często są to nielegalnie pobudowane domy jednorodzinne.