Zasady wykupu mieszkań zależą od tego, kto jest właścicielem lokalu. Spółdzielcy mogą żądać od spółdzielni przeniesienia mieszkania na ich własność – takiego przywileju nie mają natomiast najemcy mieszkań komunalnych i zakładowych. Muszą czekać, aż gmina lub przedsiębiorstwo państwowe przeznaczy lokal do sprzedaży. Odmienne są także zasady ustalania bonifikat – dla mieszkań zakładowych wynikają one z ustawy, natomiast gminy mogą takie obniżki ustalać same. Jeszcze inaczej jest z mieszkaniami spółdzielczymi. Takich różnic jest znacznie więcej – poradnik przybliża najważniejsze z nich. Można w nim znaleźć podstawowe zasady wykupu mieszkań komunalnych, zakładowych i spółdzielczych.