Dla wielu budynków spoza centrum miasta oferowanych obecnie w ramach umów pre-let (czyli przed ukończeniem budowy) czynsze efektywne są już na progu opłacalności.

Natomiast w przypadku obiektów wybudowanych jeszcze na zasadach spekulacyjnych w okresie hossy (bez umów wstępnych z najemcami) podejście właścicieli do kwestii czynszów może być dwojakie. Niektórzy, traktując priorytetowo redukcję pustostanów, będą nadal obniżać stawki czynszów efektywnych, proponując agresywne pakiety zachęt pozaczynszowych. Inni będą czekać na zmianę trendu rynkowego spodziewaną od 2011 r. ze względu na znaczne ograniczenie podaży.

Na koniec 2009 r. w Warszawie było 238 tys. mkw. powierzchni biurowej na wynajem. Najmniej pustostanów jest na bliskiej Woli (ok. 2,4 proc.) oraz prawym brzegu Wisły (3,6 proc.). Należy jednak zauważyć, że w tych rejonach w minionym roku nie został oddany żaden nowy biurowiec. Mało wolnych biur jest też w Alejach Jerozolimskich oraz przy ul. Żwirki i Wigury (zaledwie 3,9 proc.). Biorąc pod uwagę, że w ciągu 2009 r. w tej okolicy deweloperzy oddali ponad 73 tys. mkw. nowej powierzchni, taki wskaźnik pustostanów należy ocenić jako bardzo satysfakcjonujący.

Najwięcej wolnych biur jest w rejonie ul. Puławskiej (14,5 proc.), a także na Służewcu (11,1 proc.). Zaskakująco wysoki wskaźnik pustostanów na Służewcu jest jednak wynikiem bardzo dużej nowej podaży (ponad 160 tys. mkw.).

W 2009 r. w Warszawie oddano do użytku 19 biurowców o całkowitej powierzchni 266 tys. mkw. Tym samym zasoby biurowe stolicy osiągnęły blisko 3,25 mln mkw. Podobnie jak w latach poprzednich największa podaż dotyczyła stref spoza centrum, szczególnie rejonów Służewca Przemysłowego oraz Al. Jerozolimskich i ul. Żwirki i Wigury. To właśnie w tej okolicy deweloperzy oddali w 2009 r. największe obiekty: Lipowy Business Park (38 500 mkw.), Park Postępu (34 000 mkw.), Trinity Park III (32 000 mkw.) oraz Horison Plaza (31 500 mkw.).

Zaledwie 8 proc. nowych biur przybyło w ub.r. w centrum miasta. Największy zrealizowany projekt to Deloitte House (18 500 mkw.).

Warto wspomnieć, że istotny spadek popytu na przełomie 2008 i 2009 r. zmusił właścicieli budynków do znacznych obniżek czynszów. Pod koniec roku w najlepszych lokalizacjach w centrum Warszawy wyjściowe stawki wyniosły ok. 22 euro za mkw. za miesiąc, a poza centrum ok. 15 euro za metr miesięcznie. W tym roku można się spodziewać lekkiego różnicowania czynszów, choć już nie w tak dużym stopniu jak w roku ubiegłym.