Prawo budowlane: jeszcze przez rok pozwolenie na budowę na starych zasadach

Mimo zmian w formalnościach budowlanych zostawiono furtkę, dzięki której przez rok można starać się o pozwolenie na budowę na starych zasadach.

Aktualizacja: 21.08.2020 09:18 Publikacja: 20.08.2020 19:44

Prawo budowlane: jeszcze przez rok pozwolenie na budowę na starych zasadach

Foto: Adobe Stock

W prawie budowlanym szykuje się mała rewolucja. 19 września br. wchodzi w życie nowela. Zmienią się zasady załatwiania formalności budowlanych. W niektórych wypadkach opłaca się czekać na nowe prawo, a w niektórych nie. Bardzo ważne są też przepisy przejściowe. Dzięki nim jeszcze przez rok będzie można starać się o pozwolenie na budowę na starych zasadach. Ale trzeba wiedzieć, jak z tej furtki skorzystać.

Nowe zasady można odroczyć

– Inwestorzy, który chcą otrzymać pozwolenie na budowę na zasadach obowiązujących do 19 września br., powinni zlecić przygotowanie projektu budowlanego na podstawie dotychczasowych przepisów. Dzięki temu jeszcze przez rok będą mogli z nich korzystać – tłumaczy Mariola Berdysz, dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. – Nie muszą się też bardzo spieszyć. Wniosek o pozwolenie na budowę razem ze „starym" projektem mogą złożyć także po 19 września br. przez kolejnych 12 miesięcy, czyli aż do 20 września 2021 r. Nawet gdy zrobią to 20 września 2021 r., będą miały do nich zastosowanie stare zasady. Ale warto przekalkulować, czy w ciągu roku uda się skompletować pełną dokumentację razem ze „starym" projektem budowlanym – radzi Mariola Berdysz.

Czytaj także: 

Mieszkasz nielegalnie? Nadzór pozwoli za darmo wyprostować sytuację prawną

Abolicja: stoi tyle lat, nie zawaliło się

Instalacje i tarasy bez pozwolenia

A co się zmieni?

Chudy projekt

Po 19 września br. podział projektu budowlanego będzie inny, tzn. na: zagospodarowanie działki lub terenu, architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Pierwsze dwa będą obowiązkowymi załącznikami do wniosku o pozwolenia na budowę, ostatni otrzyma charakter czysto techniczny. Będzie sporządzany jedynie na użytek inwestora. Zmniejszy się też liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku z czterech do trzech.

Załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych będzie oświadczenie projektanta, czy dom można podłączyć do istniejącej już sieci ciepłowniczej. Dzięki temu uniknie się przypadków, że w bliskiej okolicy znajduje się elektrociepłownia, a mimo to inwestor decyduje się na zamontowanie pieca.

Nie ma jeszcze szczegółowych rozwiązań dotyczących nowego projektu budowlanego. Ministerstwo Rozwoju ciągle pracuje nad rozporządzeniem w tej sprawie. Na razie opracowanie projektu budowlanego według nowych zasad byłoby więc karkołomne i lepiej trzymać się rozwiązań, które już są.

Nie każdy wpływ

Nowe przepisy ograniczają liczbę stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Zmieni się bowiem definicja obszaru oddziaływania obiektu. Ma ona ogromne praktyczne znaczenie. Na jej podstawie ustala się, kto może, a kto nie może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji. Obecnie z definicji obszaru oddziaływania obiektu wynika, że stroną postępowania mogą być: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. Z nowych przepisów wynika, że właściciel czy użytkownik wieczysty będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że planowana inwestycja spowoduje ograniczenia w zabudowie jego nieruchomości. Dziś prawo budowlane mówi o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu, w tym jego zabudowy. Jest to pojęcie o wiele szersze niż pojęcie zabudowy. Dzięki temu obecnie właściciel sąsiedniej działki może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę w wypadku, gdy wykaże innego typu uciążliwości związane z planowaną inwestycją niż tylko ograniczenia zabudowy własnej działki.

Nowela wprowadza pięcioletni termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i na użytkowanie. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, gdy budynek powstał i był użytkowany.

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach