Z powodu braku definicji altany wielu działkowcom groziło ich rozebranie. Problem rozwiązuje nowelizacja prawa budowlanego oraz kilku innych ustaw. W piątek prace nad nią zakończył Sejm. Zaakceptował jedyną poprawkę zgłoszoną przez Senat. Nie miała ona jednak charakteru merytorycznego.

Nowela wprowadza definicję altany do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ma to być wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni do 35 mkw. oraz wysokości do 5 m dla dachu stromego i do 4 m dla płaskiego. Z powodu braku precyzyjnych uregulowań w tym zakresie działkowcy mają kłopoty w sądach administracyjnych.

etap legislacyjny: skierowano do podpisu prezydenta