Milionowi altan groziła rozbiórka. To już jednak przeszłość. Od czwartku 30 kwietnia zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy prawa budowlanego oraz kilku innych ustaw, które rozwiązują ten problem.

Jest już definicja

Nowela wprowadza do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa działkowa) nowe pojęcie altany działkowej. Jest to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni do 35 mkw. oraz wysokości do 5 m, jeśli ma dach stromy i do 4 m, jeśli jest płaski. Do zabudowy altany nie wlicza się tarasu, werandy ani ganku, których powierzchnia nie przekracza 12 mkw.

4941

ogrodów działkowych istnieje w całej Polsce, najwięcej na terenie dużych miast

owe przepisy mówią, że na terenie ogrodów nie będzie można stawiać altan, których parametry przekraczają wymiary przewidziane w nowelizacji.

– Do tej pory takiej definicji nie było ani w prawie budowlanym, ani w ustawie działkowej. Prawo budowlane mówiło jedynie ogólnikowo, że pozwolenia na budowę nie wymagają altany w rodzinnych ogrodach działkowych o konkretnej powierzchni i wysokości. Słowem nie wspominało o wyglądzie altan ani parametrach. Z tego powodu działkowcy mieli problemy w sądach administracyjnych – tłumaczy Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana.

Namieszał słownik

Sądy administracyjne, do których trafiały sprawy działkowców, zaczęły posiłkować się definicją altany zawartą w słowniku języka polskiego. Wynika z niej, że jest to budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowa, stawiana w ogrodzie i przeznaczona do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem.

– Altany działkowe tak nie wyglądają, nie mają bowiem ażurowych ścian tylko pełne – mówi Tomasz Terlecki, radca prawny z Polskiego Związku Działkowców.

Stosowanie definicji słownikowej spowodowało, że sądy przez długi czas orzekały, że altany o pełnych ścianach są samowolami budowlanymi, co skutkowało wydaniem nakazów rozbiórki. Najczęściej przywoływanym wyrokiem było orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. (sygn. II OSK 1875/12). Zgodnie z nim bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić tylko altanę bez litych ścian.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

1 mln

osób posiada działki w ogródkach, wśród nich najwięcej jest emerytów

– Osoby, które chcą się czuć pewnie albo sprzedać altanę, mogą zwrócić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że altana spełnia wymogi z przepisów – tłumaczy mec. Terlecki.

Nadzór poświadczy

Nowela rozstrzyga również, co dalej z altanami, dla których wydano nakazy rozbiórki. Tam, gdzie do rozbiórki jeszcze nie doszło, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi wygaśnięcie decyzji w tej sprawie i do wykonania nakazu nie dojdzie. Dotyczy to altan, które spełniają wymagania uchwalonej definicji. Wszczęte postępowania w sprawie samowoli zostaną umorzone.

podstawa prawna: nowelizacja prawa budowlanego z 20 marca 2015 r. DzU z 15 kwietnia, poz. 528