Mieszkanie+: deweloper dostanie działkę za lokale

Inwestorzy będą mogli budować na gruntach komunalnych w zamian za pulę mieszkań, którą przekażą gminom.

Aktualizacja: 05.11.2020 21:45 Publikacja: 05.11.2020 19:55

Obecnie deficyt działek budowanych jest ogromny

Obecnie deficyt działek budowanych jest ogromny

Foto: AdobeStock

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt wchodzący w skład rynkowej części pakietu mieszkaniowego. Chodzi o ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

– Chcemy uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin. Oczywiście z korzyścią dla nich i ich mieszkańców. W zamian za udostępnienie gruntu inwestorowi, gmina otrzyma określoną liczbę lokali. Będzie je mogła przeznaczyć na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych lub społecznych – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Wprawdzie już dziś samorządy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne. Ale robią to niechętnie. Brakuje też szczegółowych rozwiązań.

Rząd chce, by dzięki tym przepisom zwiększyła się podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Przy okazji, by przybyło tańszych mieszkań. Z roku na rok rośnie bowiem liczba oddawanych nowych mieszkań. W 2015 r. zostało wybudowanych 147,2 tys., a w 2019 r. – prawie 200 tys. mieszkań. Za tym sukcesem stoją przede wszystkim deweloperzy. Jednocześnie dalszy wzrost rynkowej podaży mieszkań ogranicza brak gruntów budowlanych. Temu rząd chce przeciwdziałać.

Nowe przepisy przewidują, że najpierw rady gmin będą decydowały, czy chcą przeznaczyć swoje działki budowlane na sprzedaż w zamian za pulę mieszkań od inwestora. Jeżeli się na to zdecydują, określą podstawowe wymagania dla mieszkań z puli, tj. minimalną liczbę, rodzaj, standard oraz cenę w przeliczeniu na mkw. według średniego wskaźnika przeliczeniowego w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Samorządy będą zbywać grunty w przetargach. Mieszkania komunalne wybudowane przez deweloperów będą mogły być objęte dopłatami do czynszu na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich (PZFD) podobają się rozwiązania, ale ma też do nich zastrzeżenia.

– Doceniamy to, że rząd bierze pod uwagę przedstawiane od dawna przez nas argumenty, że kluczowe dla sprawnej realizacji programów mieszkaniowych, jak i zrównoważonego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, jest – w pierwszej kolejności – uwolnienie potencjału inwestycyjnego gruntów gminnych – mówi Przemysław Dziąg z PZFD.

– Powinno to objąć również zasób Skarbu Państwa, które także dysponuje atrakcyjnymi inwestycyjne nieruchomościami. Tylko w przypadku istotnego zwiększenia dostępności takich gruntów sektor budownictwa mieszkaniowego, zyskałby narzędzia pozwalające, w dobie panującej epidemii, odwracać skutki spowolnienia gospodarczego, zapewniając jednocześnie odbudowę potencjału inwestycyjnego – mówi Przemysław Dziąg. – Oczywiście wszystko będzie zależało od szczegółowych rozwiązań prawnych, które zostaną zaproponowane w ramach tzw. rynkowej część pakietu mieszkaniowego. Obecnie bowiem grunty gminne też mogą być przedmiotem inwestowania, natomiast realnie są to niesprawnie działające narzędzia, stąd zainteresowanie nimi jest marginalne. Jeśli ustawa wprowadzi atrakcyjny i nieskomplikowany model inwestowania na gruntach gminnych, to wówczas zainteresowanie gmin i inwestorów powinno odpowiadać pokładanym w ustawie celom. Na pewno proponowany kierunek zmian jest jak najbardziej słuszny, wiążemy z nimi, jako branża, spore nadzieje – podkreśla.

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt wchodzący w skład rynkowej części pakietu mieszkaniowego. Chodzi o ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

– Chcemy uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin. Oczywiście z korzyścią dla nich i ich mieszkańców. W zamian za udostępnienie gruntu inwestorowi, gmina otrzyma określoną liczbę lokali. Będzie je mogła przeznaczyć na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych lub społecznych – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Pozostało 82% artykułu
Nieruchomości
Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Wieloletnia inwestycja na finiszu
Nieruchomości
Wzgórze Hoplity w Gdańsku po raz drugi
Nieruchomości
Bernadovo w Gdyni już na mecie
Nieruchomości
Termy Karkonosze Resort w Staniszowie. Wille i apartamenty wypoczynkowe
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Atal znów w Ursusie. Mieszkania z rezerwacją „Na start”