Podatek od spadku już się przedawnił? Można iść do urzędu po zaświadczenie

Spadkobierca, który nie zgłosił odziedziczonego mieszkania skarbówce, może po upływie terminu przedawnienia podatku wystąpić o zaświadczenie potrzebne do jego sprzedaży.

Publikacja: 06.06.2024 21:14

Podatek od spadku już się przedawnił? Można iść do urzędu po zaświadczenie

Foto: Adobe Stock

Nie musi się obawiać, że fiskus każe mu zapłacić zaległą daninę. Złożenie wniosku o zaświadczenie nie powoduje bowiem odnowienia obowiązku podatkowego. To korzystne dla podatników stanowisko znajdziemy w niedawnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj więcej

Pół roku na zgłoszenie spadku skarbówce. Od kiedy liczyć termin?

Mieszkanie w spadku po babci trzeba zgłosić fiskusowi

Wystąpiła o nią kobieta, która odziedziczyła mieszkanie po zmarłej w 2015 r. babci. Nabycie spadku zostało stwierdzone w 2016 r. przez sąd. Wnuczka nie poinformowała o tym fiskusa (choć z ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika taki obowiązek). Teraz chce sprzedać mieszkanie i dowiedziała się, że potrzebne jest do tego zaświadczenie z urzędu skarbowego o załatwieniu spraw związanych z podatkiem od spadku.

Kobieta podkreśla, że podatek już się przedawnił. Obawia się jednak, że złożenie wniosku o zaświadczenie spowoduje odnowienie obowiązku podatkowego. Niepokoi ją art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że jeśli nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed skarbówką na fakt nabycia.

Co na to fiskus? Przypomniał przede wszystkim, że zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy spadkobierca musi złożyć zeznanie SD-3 o nabyciu spadku. Ma na to miesiąc od powstania obowiązku podatkowego. Po złożeniu zeznania skarbówka wydaje decyzję, w której wskazuje wysokość daniny.

Spadek po rodzinie zwolniony z podatku

Istotne jest też (choć fiskus nie wspomina o tym w interpretacji), że najbliższa rodzina (w tym wnukowie) może skorzystać ze zwolnienia z podatku określonego w art. 4a ustawy. Z tego przepisu wynika, że jeśli wartość odziedziczonych rzeczy przekracza 36 120 zł, warunkiem ulgi jest zgłoszenie spadku skarbówce (na formularzu SD-Z2). Mamy na to sześć miesięcy od dnia zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia albo uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Pamiętajmy też, że przy liczeniu limitu sumujemy wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat.

Czytaj więcej

Fiskus weźmie podatek od spadku, jeśli go nie zgłosiliśmy w terminie

Notariusz poprosi o zaświadczenie z urzędu skarbowego

Jak już jednak wspomnieliśmy, kobieta nie kontaktowała się z fiskusem po nabyciu spadku. Teraz chce zaświadczenie potrzebne do sprzedaży odziedziczonego mieszkania. O obowiązku jego posiadania stanowi art. 19 ust. 6 ustawy. Wynika z niego, że jeśli przedmiotem aktu notarialnego ma być zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych m.in. tytułem spadku, notariusz może dokonać tej czynności tylko po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego. Powinno potwierdzać, że spadek jest zwolniony z podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Skarbówka przyznała, że w tej sprawie podatek już się przedawnił. Minęło bowiem pięć lat na wydanie decyzji, liczone od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. od końca roku, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy wystąpienie z wnioskiem o zaświadczenie nie spowoduje jednak odnowienia obowiązku podatkowego?

Nie będzie odnowienia obowiązku podatkowego

Fiskus uznał, że nie. Stwierdził, że intencją kobiety jest uzyskanie zaświadczenia, a nie powoływanie się na fakt nabycia spadku w myśl art. 6 ust. 4 ustawy. Jego zdaniem „powołanie się” to wskazanie, odwołanie się do czegoś w celu wykazania zasadności własnego stanowiska, tezy. Złożenie wniosku o zaświadczenie jest inną czynnością. Nie spowoduje więc odnowienia obowiązku podatkowego.

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-2.4015.50.2024.1.PB

Czytaj więcej

Isański: Podatek dochodowy od spadku i darowizny? Dlaczego prawo tego zabrania

Nie musi się obawiać, że fiskus każe mu zapłacić zaległą daninę. Złożenie wniosku o zaświadczenie nie powoduje bowiem odnowienia obowiązku podatkowego. To korzystne dla podatników stanowisko znajdziemy w niedawnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Mieszkanie w spadku po babci trzeba zgłosić fiskusowi

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży