Rolnik mniej zapłaci za dzierżawę państwowej ziemi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje korzystniejsze zasady wyliczania wysokości czynszów dla dzierżawców nieruchomości, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Publikacja: 04.06.2024 08:39

Rolnik mniej zapłaci za dzierżawę państwowej ziemi

Foto: AdobeStock

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnią z nim jeszcze w tym roku na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nałożony zostanie obowiązek, aby jeżeli jest to korzystniejsze dla dzierżawcy, równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, a więc w sposób obowiązujący przed 1 stycznia 2024 r.

Od stycznia 2024 r. należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu.

Czytaj więcej

Józef Pyrgies: Dzierżawcy złapani w pułapkę

Rolnicy wskazywali jednak, że okres 11 kwartałów jest bezzasadny w przypadku obecnych niskich cen zboża, związanych m.in. z napływem produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymującym się niskim poziomem cen pszenicy na rynkach światowych. W związku z tym apelowali o powrót do poprzednich zasad lub umożliwienie wyboru formy naliczania czynszowych stawek.

Kazimiera Wójtowicz, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie, który to związek opiniuje decyzje KOWR, podkreśla, że wysokość dzierżawy za hektar jest różna w zależności od województwa. W latach 2022–2023 pszenica była dużo droższa niż obecnie, zatem po proponowanej w nowelizacji zmianie wyliczania należności kwota czynszu będzie rzeczywiście niższa, a tym samym korzystniejsza dla rolników. Dodajmy, że w latach 2022–2023 pszenica kosztowała ponad 1500 zł za tonę, podczas gdy możliwe, że w 2024 r. będzie kosztować 600–700 zł.

Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej podkreśla, że należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania, które nie pozwolą na rujnowanie gospodarstw. – Jeśli rolnik sprzedaje zboże tanio, to czynsz powinien być niski, a jeśli sprzedaje drogo, to czynsz powinien być wyższy – uważa.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. liczba czynnych umów dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosiła 68 909 na powierzchnię 1 038 061 ha.

Nowelizacja wprowadza także zmianę uzupełniającą. Zgodnie z nią KOWR będzie mógł – tak jak przed wejściem w życie nowelizacji ustawy z 7 lipca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektóry innych ustaw – sprzedawać nieruchomości z państwowego zasobu, które nie tylko w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ale ewentualnie w planie ogólnym gminy, zostały określone jako nierolne. Plan ogólny to dokument, który do końca 2025 r. muszą sporządzić wszystkie gminy.

Etap legislacyjny: Stały Komitet Rady Ministrów

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnią z nim jeszcze w tym roku na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nałożony zostanie obowiązek, aby jeżeli jest to korzystniejsze dla dzierżawcy, równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, a więc w sposób obowiązujący przed 1 stycznia 2024 r.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja