Jak zbudować schron, aby było w nim bezpiecznie? Poznamy konkrety

W czwartek, 29 lutego, opublikowano projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W ślad za uchwaleniem tego projektu mamy się dowiedzieć, jakie materiały i parametry należy zastosować do budowy schronu, aby ochronił nas przed uderzeniem bomby.

Publikacja: 01.03.2024 03:00

Jak zbudować schron, aby było w nim bezpiecznie? Poznamy konkrety

Foto: Adobe Stock

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy Prawo budowlane.

Kolejne inwestycje bez pozwoleń na budowę

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in. o bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m sześciennych, mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki) zainstalowane na budynkach, kioski o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw czy też o przydomowe schrony i ukrycia doraźne. Po zmianach w prawie do budowy takiego obiektu wystarczy zgłoszenie do organu architektoniczno-budowlanego.

Czytaj więcej

Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia

W projekcie nowelizacji wprowadzono także definicje przydomowych schronów i ukryć doraźnych, a w ślad za doprecyzowaniem czym są schrony i ukrycia ma iść rozporządzenie, w którym określone zostaną warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m2 oraz ich usytuowanie. Dziś brak przepisów odnoszących się wprost do wymogów technicznych i zasad użytkowania obiektów ochronnych, także tych przy domach jednorodzinnych. Dokumentacja techniczna sporządzona przez projektanta schronu będzie musiała zawierać rozwiązania ujęte w rozporządzeniu, zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia w czasie uderzeń bomby czy katastrof naturalnych.

Inwestorzy nie zostaną zaskoczeni

Zgodnie z założeniami projektu, wydłużony ma zostać termin obowiązywania rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Oznacza to, że inwestorzy nie muszą się obawiać, że w najbliższych miesiącach zostaną zaskoczeni przez nowe przepisy dotyczące wymogów architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uproszczone procedury bez oszustw

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało „Rzeczpospolitą”, że zdarzały się sytuacje, w których inwestor przedkładał jedno czy dwustronicowy dokument i oczekiwał potraktowania jego wystąpienia jako zgłoszenia budowy domu do 70 mkw, bez pozwolenia na budowę. Jeśli jednak budowa nie dotyczyła takiego domu, nie można stosować uproszczonej procedury. Z tego powodu w art. 30 ust. 5ja doprecyzowano, że jeśli inwestor nie dołączy określonych przepisami prawa dokumentów, a organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przedłożonej dokumentacji nie ustalił, że planowany do realizacji obiekt lub jego przebudowa dotyczy domu do 70 mkw na zgłoszenie, to nie stosuje się uproszczonej procedury.

Etap legislacyjny: opiniowanie 

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy Prawo budowlane.

Kolejne inwestycje bez pozwoleń na budowę

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Rząd zapowiada ważne zmiany w prawie budowlanym. Czego będą dotyczyć
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa