Nowy rok zapowiada się ciekawie. Rząd planuje dalszą cyfryzację formalności budowlanych. W połowie stycznia wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego. Trwają też prace nad jego częścią rynkową. Właścicielom nieruchomości grozi podatek od deszczu. Prawdopodobnie zostanie też przedłużony zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej, ale jednocześnie spod zakazu zostanie wyjęty grunt o większym niż dotąd areale.

Dopłaty i książeczki

Na początku 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. część społeczną pakietu mieszkaniowego. Większość przepisów wejdzie w życie 19 stycznia. Dzięki pakietowi będzie możliwa dalsza cyfryzacja procedur budowlanych. Inwestor będzie korzystał ze specjalnego serwisu e-budownictwo (tzw. generatora) udostępnionego na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przy jego pomocy wypełni wniosek, załączy skan lub zdjęcie dokumentów, następnie wyśle kompletny wniosek. Generator działa już pilotażowo. Dostępnych jest pierwszych dziesięć formularzy.

Pakiet mieszkaniowy zawiera również wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały przez pandemię. Z pomocy skorzystają najemcy wszystkich typów mieszkań, którzy wystąpią o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Pakiet mieszkaniowy przewiduje także rozwiązania dla budownictwa komunalnego i TBS-ów. Będą granty na budowę mieszkań komunalnych w wysokości 50 proc. inwestycji. Zwiększy się wsparcie na lokale budowane w towarzystwach budownictwa społecznego. Wyniesie ono nie tak jak obecnie 20, lecz 35 proc. kosztów inwestycji. Środki mają pochodzić z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany objęły również posiadaczy starych książeczek mieszkaniowych, założonych przed 23 października 1990 r. Dzięki zmianie przepisów będą mogli wyciągnąć je z szuflad i skorzystać z premii gwarancyjnej na nowe cele mieszkaniowe, m.in. na uregulowanie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ocieplenie domu lub wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne, a także na montaż, wymianę lub modernizację instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej.

Pod koniec 2020 r. Sejm uchwalił też projekt wchodzący w skład części rynkowej pakietu mieszkaniowego.

Chodzi o ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Nowe przepisy przewidują, że rady gmin będą decydowały, czy chcą przeznaczyć swoje działki budowlane na sprzedaż w zamian za pulę mieszkań od inwestora.

Jeżeli się na to zdecydują, określą podstawowe wymagania dla mieszkań z puli, tj. minimalną liczbę, rodzaj, standard oraz cenę w przeliczeniu na metr kwadratowy według średniego wskaźnika przeliczeniowego. Grunty będą zbywane w przetargach.

Podatek od deszczu

Rząd pracuje również nad nowelizacją ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowe przepisy przedłużają zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o kolejne pięć lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Proponuje się również, by zakaz nie obejmował działek rolnych do 5 ha. Dziś poziom ten to 2 ha. Wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyło również udziałów we współwłasności nieruchomości nieobjętych zakazem.

Natomiast tysiące właścicieli nieruchomości mogą zapłacić podatek od deszczu. To jeden ze sposobów rządu na walkę z suszą w Polsce.

Nową daninę zawiera projekt specustawy antysuszowej. Wprowadza on zmiany w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenu poprzez jego zabudowanie, czyli tzw. podatek od deszczu. Nalicza się go od powierzchni obiektów lub nieruchomości uniemożliwiających wchłanianie deszczówki przez ziemię, czyli od tarasów, dachów budynków, kostki brukowej na działce etc. Dziś podatek płacą właściciele nieruchomości powyżej 3500 mkw., którzy wyłączyli z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowali) ponad 70 proc. nieruchomości, a tych jest niewielu, głównie centra handlowe z dużymi parkingami na świeżym powietrzu.

Specustawa rozszerza podatek na znacznie mniejsze nieruchomości – już od 600 mkw., na których jest lub powstanie zabudowa wyłączająca ponad 50 proc. powierzchni biologicznie czynnej.