Minister infrastruktury i budownictwa pracuje nad przepisami, które mają reaktywować budownictwo społeczne pod wynajem oraz zlikwidować istniejące bariery. Są również ściśle związane z planami rządu uruchomienia w przyszłym roku programu Mieszkanie+.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa społecznego. Na podstawie tej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego działa fundusz, z którego udzielane są nisko oprocentowane kredyty na budowę mieszkań pod wynajem. Korzystają z niego głównie komunalne towarzystwa budownictwa społecznego (TBS).

Projekt przewiduje, że za środki znajdujące się w gestii BGK spółdzielnie będą mogły budować lokatorskie mieszkania. Jednocześnie wprowadza zakaz ich wykupu.

Ministerstwo Infrastruktury proponuje również w projekcie podnieść z 25 do 30 proc. partycypację, którą przyszli najemcy płacą TBS w zmian za wynajem mieszkania. Te środki służą następnie do pokrycia części kosztów budowy mieszkania. Zdaniem ministerstwa dzięki 5-proc. podwyżce łatwiej będzie TBS sfinansować budowę bloków pod wynajem.

Projekt przewiduje także, że jeżeli dochody najemcy przekroczą dopuszczalny próg tylko w niewielkim stopniu, to TBS nie musi zaraz wprowadzać podwyżki czynszu. Dziś TBS nie ma wyjścia i musi podnieść komorne, nawet jeżeli lokator przekroczył próg dochodowy tylko o 1 proc.

Projekt łagodzi również sankcje, jakie nakłada się na towarzystwa budownictwa społecznego, gdy w nowo wybudowanym bloku nie wynajęły minimum 50 proc. mieszkań osobom wychowującym dzieci. Obecnie tracą przez to część dofinansowania.

Ponadto przewiduje zmianę progów dochodowych gospodarstw domowych. Rodzina, która je przekroczy, nie ma szansy na wynajęcie lokalu.

Najemców będzie też obowiązywał jeden termin na składanie oświadczeń o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Od tego oświadczenia zależy bowiem wysokość naliczanego czynszu oraz to, czy TBS ze względu na wysoki dochód wypowie umowę najmu czy nie.

Projekt przewiduje, że najemcy będą składać takie oświadczenie raz na dwa lata w terminie do 31 maja. Dziś terminy są zróżnicowane.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

etap legislacyjny: konsultacje publiczne