Gowin zapowiada, że „bieg dokumentom zostanie nadany w poniedziałek".
- W tym tygodniu złożyliśmy wraz z wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anną Kornecką gotowe już projekty z propozycją włączenia ich do wykazu prac rządu. Zespół ministerialny, który decyduje o tym wykazie, spotyka się w poniedziałek - powiedział wicepremier.

Chodzi o projekty ustaw przewidziane w programie Polski Ład. Chodzi o bony mieszkaniowe, gwarancje wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów hipotecznych i budowę domów o powierzchni nieprzekraczającej 70 mkw. bez formalności.

Takie budynki można będzie stawiać bez pozwolenia na budowę, kierownika budowy i dziennika budowy. Zdaniem resortu rozwoju, pracy i technologii proponowane zmiany przyspieszą i uproszczą proces inwestycyjno-budowlany.

Bon mieszkaniowy (społeczny albo rodzinny) ma umożliwiać najem, kupno mieszkania albo domu lub też jego wybudowanie. Wysokość pomocy ma być uzależniona m.in. od liczby członków gospodarstwa domowego. Bon będzie można przeznaczyć np. na partycypację w kosztach budowy mieszkania w TBS albo na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Z gwarancji wkładu własnego udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego będą mogły korzystać osoby mające zdolność kredytową, ale nieposiadające oszczędności na wymagany przez banki wkład do kredytu. Projekt zakłada, że gwarantowana kwota nie może przekroczyć 100 tys. zł i 20 proc. wartości nieruchomości.