Obowiązują już przepisy, dzięki którym będzie mogła ruszyć cyfryzacja formalności budowlanych. Zawiera je tzw. pakiet mieszkaniowy, który wprowadza zmiany do prawa budowlanego.

Nowe przepisy umożliwią składanie on line wniosków za pomocą generatora wniosków. Znajduje się on na portalu e-budownictwo prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Chodzi o wnioski dotyczące: pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia zamiaru budowy, wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Czytaj także: Formalności zostają jednak po staremu

Serwis e-budownictwo działa już w formie pilotażu. Na jesieni ub.r. uruchomiło go Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie GUNB. Odpowiedzialny jest za niego właśnie ten urząd. W serwisie jest dostępnych pierwszych dziesięć formularzy elektronicznych, m.in. zgłoszenie robót budowlanych czy pozwolenie na rozbiórkę. Można je wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. W ramach pilotażu nie jest możliwe internetowe składanie wniosków.

Podstawa prawna: część przepisów ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (DzU z 4 stycznia 2021 r., poz. 11)