Rzecznik praw obywatelskich uważa, że obowiązujące przepisy o eksmisji nie działają dobrze. Chodzi o osoby dopuszczające się przemocy względem rodziny. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 11 a), jeżeli stosowanie przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał stosującego ją członka rodziny do opuszczenia mieszkania.

Tego rodzaju sprawy nie należą jednak dzisiaj do kategorii pilnych. Oznacza to, że sądy nie mogą ich rozstrzygać w pierwszej kolejności. Zdaniem RPO można to zmienić. Wystarczy wpisać je jako pilne do regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz powierzyć ich rozpoznawanie wydziałom rodzinnym i nieletnich.

Zmiany leżą w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. RPO zwrócił się więc do niego w tej sprawie. Ministerstwo odpowiedziało, że RPO ma rację, i rozszerzy katalog spraw uważanych za pilne o prowadzone na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzięki temu sądy będą mogły wyznaczać posiedzenia w tych sprawach także w okresie wakacyjnym – od 1 lipca do 31 sierpnia – oraz rozpoznawać je poza kolejnością ich wpływu. Ministerstwo podzieliło również postulat RPO, by powierzyć rozpoznawanie tych spraw wydziałom rodzinnym i nieletnich.

Teraz trwają analizy problemu.