Eksperci tej firmy przeprowadzili ankietę wśród podmiotów z polskiego sektora budowlanego. Jej celem było poznanie opinii branży w zakresie możliwości rozwoju koniunktury, oceny największego ryzyka i szans oraz przygotowania do nadchodzących zmian regulacyjnych związanych z aspektami ESG (ang. Environment, Social & Governance). Sektor budownictwa i nieruchomości, który ma znaczący udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych, został zobowiązany do jej ograniczenia.

- Zmiany klimatu będą oddziaływać w sposób szczególny na sektor budwlany, który cechuje wysoka emisyjność, jak i wysoki stopień wrażliwości na ryzyka klimatyczne. Dziś budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za ok. 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2. Proces definiowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i ujawniania informacji o postępie realizacji w sprawozdaniach niefinansowych jest już faktem. Podatki od emisji lub system handlu prawami emisji wprowadzono już w 40 krajach. Tak duża presja motywuje zarządy firm wielu branż do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Branża budowlana, ze względu na swoją specyfikę i rozbudowany łańcuch dostaw, ma szczególnie ambitne zadanie do wykonania - wskazuje Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

W tegorocznym badaniu Deloitte zapytał respondentów czy posiadają jasno zdefiniowaną politykę działania w odniesieniu do czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Ideą strategii ESG jest bowiem troska przedsiębiorstwa nie tylko o swój interes ekonomiczny, lecz także o lokalne społeczności czy środowisko. Wyniki?

- Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) deklaruje, że przyjęła strategię działania w tym zakresie, a 14 proc. stwierdza, że została ona zdefiniowana szczegółowo. Jednak aż 38 proc. respondentów nie posiada wdrożonej koncepcji, a tylko 14 proc. z nich planuje jej przygotowanie w przyszłości - czytamy w komunikacie.

Już w tym roku w życie wchodzą regulacje unijne, które nakładają na podmioty operujące w branży budowlanej obowiązki związane z wdrażaniem planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego oraz wzrostu gospodarczego. Tymczasem z przeprowadzonego badania wynika, że ok. 48 proc. respondentów nie posiada wiedzy na ich temat.

- UE od lat opracowuje plany i podejmuje działania wspierające systemowe przejście na gospodarkę niskoemisyjną zgodną z założeniami zrównoważonego rozwoju. Rozporządzenie dotyczące taksonomii nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie ujawnień. Spółki będą musiały informować m.in. klientów, na ile ich działalność jest zrównoważona środowiskowo. Obecnie taksonomia stanowi duże wyzwanie dla wielu spółek, z uwagi na późną publikację finalnych wersji aktów delegowanych oraz obowiązku ujawnień za rok 2021. Niemniej zakres dodatkowych ujawnień będzie jeszcze większy w związku z pracami nad nową dyrektywą CSRD, która obejmie dużo więcej podmiotów niż obecnie obowiązujące normy - podkreśla cytowany w komunikacie Łukasz Michorowski, partner w dziale audit & assurance w Deloitte.

Zdaniem ekspertów tej firmy doradczej uwzględnienie czynników ESG w biznesie, zgodnie z europejskimi wytycznymi będzie wymagało istotnej transformacji procesu budowlanego i konkretnych działań ograniczających emisyjność.

- Kluczowe mogą się okazać inwestycje w nowoczesne technologie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zwiększą efektywność procesu budowlanego, m.in. poprzez wykorzystanie właściwych materiałów oraz ich ponowny recykling, zmianę technologii i samego procesu budowy. Pod presją krajowych i europejskich przepisów, podmioty odpowiadające za przygotowywanie projektów już uwzględniają powyższe kwestie w swoich specyfikacjach. Ich celem jest przekierunkowanie przepływów kapitałowych do tzw. zielonych inwestycji. Jednym z rosnących trendów jest budownictwo modułowe, do którego przekonuje się coraz więcej firm - podkreśla Deloitte.

I przekonuje, że powyższa technologia pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale i działania zgodne z gospodarką cyrkularną, która sprzyja procesowi dekarbonizacji i zmniejszeniu generowanego śladu węglowego zarówno podczas wznoszenia budynków, jak i ich użytkowania.