– Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie minął 13 października. Do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wpłynęło w terminie 97 wniosków o dopuszczenie do udziału w nim – poinformowała „Rzeczpospolitą" Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka głównego inspektora nadzoru budowlanego, który odpowiada za rozpisanie konkursu na tzw. małe domki.

– Spodziewałem się, że do konkursu przystąpi więcej osób. 97 wniosków oznacza, że zgłosił się do niego niewielki procent uprawnionych – komentuje Wojciech Gwizdak, architekt, sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP.

W jego ocenie to przejaw solidarności zawodowej. – Każdy projekt domu powinien być opracowany w bezpośrednim kontakcie z inwestorem. Tylko wtedy dom dopasowany jest rzeczywiście do jego potrzeb i do działki, którą dysponuje – przekonuje architekt.

Przypomnijmy, że projekty małych domów mają być udostępniane w ramach publicznej domeny za – jak wskazał premier – „symboliczną złotówkę". W połowie września władze samorządu zawodowego architektów wydały „ostrzeżenie", w którym podkreślono, że nie rekomendują udziału w konkursie organizowanym przez GUNB.

„Projekt typowy może nie tylko nie zapewnić potrzeb indywidualnych, ale przede wszystkim nie spełnić wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym, a nie indywidualnym. Nadto, dystrybucja przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 mkw., pogłębi kryzys na rynku projektowym, doprowadzając do marginalizacji zawodu architekta jako partnera inwestora w procesie inwestycyjnym, a w konsekwencji do degradacji ładu przestrzennego" – podkreślano.

W I etapie konkursu wyłonionych zostać ma 100 projektów domów jednorodzinnych „o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych". Każdy wybrany projekt otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Etap II obejmie już przygotowanie prac konkursowych, a jego celem jest nominowanie 50 najlepszych prac. Ich projektanci zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi.

Pierwotny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie minął 29 września.

Nowelizacja prawa budowlanego, zakładająca specprocedurę dla domów do 70 mkw. w podstawie, została już popisana przez prezydenta. Wejdzie w życie dwa miesiące po ogłoszeniu w dzienniku ustaw.