Nowela kodeksu cywilnego rozszerza i precyzuje wprowadzone 3 sierpnia 2008 r. przepisy o służebności przesyłu. Dziś przyjął ją rząd.

Rozbudowany art. 49 k.c. stanowić ma, że urządzenia przesyłowe wchodzą w skład przedsiębiorstwa z chwilą, gdy przyłączy je trwale do swojej sieci. Jeżeli koszty budowy urządzeń poniósł przedsiębiorca, to stanowią jego własność już po trwałym połączeniu z cudzą nieruchomością. Podobna zasada ma dotyczyć budynków służących wyłącznie sieci, a wzniesionych przez przedsiębiorcę.

Nowe przepisy jasno też stwierdzają, że służebność może ustanowić użytkownik wieczysty.

Przypomnijmy, że jeżeli koszty budowy urządzeń przesyłowych poniósł właściciel nieruchomości, to może on żądać, by przedsiębiorstwo nabyło ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Takie samo roszczenie ma również przedsiębiorca.

Zasadą jest, że przenoszenie własności urządzeń powinno następować w umowie. Ale jeśli strony nie potrafią się porozumieć, mogą uregulowania stanu prawnego dochodzić przed sądem cywilnym.

Te kwestie są przedmiotem licznych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego. Wskazuje on m. in., że nie ma prostej zasady ustalania wynagrodzenia, tym bardziej że charakter obciążenia działek jest rozmaity: od kabli w powietrzu przez słupy po zakopane w ziemi media (pisaliśmy o tym: "Wynagrodzenie zależy od skali ingerencji", "Rz" z 7 października).

Nowela próbuje coś w tej kwestii zrobić i mówi, że odpowiednie wynagrodzenie określa się, uwzględniając wynagrodzenia ustalane w umowach zawartych w zbliżonych okolicznościach, a w razie ich braku  obniżenie użyteczności lub wartości nieruchomości. Dodano, że ustanowienie służebności powinno stanowić jak najmniejsze obciążenie dla gruntów.

Projektem tym zajmował się już Sejm poprzedniej kadencji, ale prace hamowały, jak mówi Jerzy Kozdroń, poseł PO z Komisji Ustawodawczej, z obawy, że może dochodzić do zasiedzenia np. kolejek linowych wbrew woli właścicieli gruntów.

Nowela ustanawia klarowniejsze zasady zasiedzenia służebności przesyłu, co zawsze było możliwe, choć nie pod tą akurat nazwą. Obecna wersja projektu przyjmuje, że okres zajmowania (posiadania) gruntu sprzed ustanowienia instytucji służebności przesyłu, tj. sprzed 3 sierpnia 2008 r., można doliczać do czasu zasiedzenia, ale nie więcej niż do połowy wymaganego do zasiedzenia okresu. W zależności od tego, czy posiadanie jest w dobrej czy złej wierze, będzie to 10 lub 15 lat. Zatem do zasiedzenia instalacji nie dojdzie wcześniej niż w 2018 bądź 2023 r.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj także w serwisie:

Prawo dla Ciebie

»

Nieruchomości

»

Własność i inne prawa do nieruchomości

»

Służebności i bezumowne korzystanie