Komisja reprywatyzacyjna podsumowała dwa lata swojej działalności. Powstała tuż po tym, jak wybuchła afera reprywatyzacyjna w stolicy. Powołano ją do prześwietlenia decyzji reprywatyzacyjnych, czy nie naruszają one prawa.

Do tej pory komisja reprywatyzacyjna zbadała stan prawny ponad 1000 warszawskich nieruchomości i wydała 97 decyzji dotyczących nieruchomości w Warszawie, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld zł. Zajęła się takimi adresami, jak Chmielna 70 przy Pałacu Kultury, gdzie miał powstać wieżowiec. Odzyskał ją m.in na swoją rzecz adwokat Robert N. Pod lupę komisji trafią kamienice na Nabielaka 9, gdzie za życia mieszkała działaczka lokatorska Jolanta Brzeska, a także na Noakowskiego 16, gdzie swoje udziały miała rodzina byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walz.

Czytaj także: WSA po raz pierwszy uchylił decyzję komisji reprywatyzacyjnej ws. nieruchomości w Warszawie

Z danych komisji wynika, że obecnie toczy się ponad 800 postępowań dotyczących działań komisji, np. w sądach administracyjnych ponad 200.

Komisja chwali się, że do dziś na korzyść Komisji rozstrzygnięto ponad 450 spraw.

Zapadają również wyroki na niekorzyść komisji. W kwietniu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 oraz Łomżyńskiej 44. Były to pierwsze merytoryczne decyzje komisji i uchylone przez sąd administracyjny. WSA wyjaśnił, że jednym z atrybutów prawa własności jest posiadanie. Z dokumentów zgromadzonych przez komisję weryfikacyjną wynika wprost, że współwłaściciele posiadali przedmiotową nieruchomość. Nie było zatem podstaw do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej z uwagi na nieustalenie posiadania nieruchomości. Ponadto decyzja reprywatyzacyjna nie dotyczyła budynku, tylko wyłącznie gruntu. Budynek bowiem stanowił własność właścicieli dekretowych jeszcze przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, co oznacza, że decyzja reprywatyzacyjna nie miała wpływu na sytuację lokatorów. Zatem nie było podstaw do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej także z tej przyczyny.

W maju br. WSA uchylił dwie decyzje komisji dotyczące kamienicy (i jej podwórka) przy ul. Smolnej 32 w Warszawie. Sąd doszedł do wniosku, że decyzja o reprywatyzacji kamienicy na Smolnej nie naruszała w sposób rażący prawa.

Z danych komisji wynika, że przyznała ofiarom reprywatyzacji 4 227 815,50 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania (147 decyzji).

Wartość szkód spowodowanych dziką reprywatyzacją w Warszawie oszacowała na ponad 3 mld zł. Prowadzone jest 70 śledztw, w których zarzuty postawiono blisko 40 osobom.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Komisję powołano do życia na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, która weszła w życie 5 maja 2017 r.a