Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dotyczy ona popularnego geoportalu.

Projekt przewiduje, że za geoportal będzie odpowiedzialny główny geodeta kraju. Natomiast minister cyfryzacji ma pełnić nadzór nad sprawami związanymi z infrastrukturą informacji przestrzennej. Dzięki temu ma być jasny podział zadań w tym zakresie. Proponowane zmiany są zaś pokłosiem utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wydzieleniem się z niego Ministerstwa Cyfryzacji. W związku z tym zaistniała konieczność uporządkowania, jaki resort za co odpowiada.

Krajowy geoportal funkcjonuje już od wielu lat pod nazwą www.geoportal.gov.pl. Można na nim znaleźć wiele informacji, m.in. nazwy geograficzne, dane adresowe działek, punkty osnowy geodezyjnej, archiwalne mapy, aktualne ortofotomapy, mapy topograficzne czy hydrograficzne, ale nie tylko. To kopalnia wiedzy dla firm i instytucji badawczych. Zawiera on również mapę bezrobocia według GUS, podaje dyspozytornie medyczne, lokalizacje stacji EUPOS etc.

Na geoportalu funkcjonuje wyszukiwarka. Dzięki niej można znaleźć konkretne działki, znając tylko ich położenie.

Dane z geoportalu mogą się przydać notariuszom, geodetom, rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, deweloperom, architektom, operatorom sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, prowadzącym działalność naukową lub urzędnikom państwowym (na przykład zajmującym się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym czy ochroną środowiska).

Na geoportalu dostępne są również informacje przestrzenne oraz usługi, o których mowa w unijnej dyrektywie Inspire.

Celem dyrektywy jest upowszechnienie dostępu do danych przestrzennych tworzonych przez różne podmioty administracji publicznej i osoby trzecie. Dzięki temu ma powstać europejska infrastruktura informacji przestrzennej.

etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne