Badanie - jak zauważa "Newsweek" - kwestionuje stereotypowe postrzeganie kotów jako zwierząt "nadąsanych, które nie przejmują się swoimi właścicielami".

W ramach badania nad więziami, jakie tworzą z właścicielami koty, badacze z Laboratorium Interakcji Ludzko-Zwierzęcych przeprowadzili serię testów z udziałem kotów i ich właścicieli. W badaniach wzięło udział 70 kociąt, mających nie więcej niż 20 tygodni, a także 38 dorosłych kotów mających od roku do 13,5 lat. Część zwierząt brała udział w testach, część była traktowana jako grupa kontrolna.

W ramach badań koty spędzały dwie minuty w nieznanym sobie pomieszczeniu ze swoim właścicielem, po czym spędzały w nim kolejne dwie minuty - już bez właściciela. Potem właściciel wracał - i spędzał ze zwierzęciem kolejnych kilka minut w pomieszczeniu.

Bazując na reakcjach zwierząt, badacze określali je następnie jako przywiązane bądź nie do swoich właścicieli.

Badacze obserwowali reakcje kotów: to, czy miauczały, gdy rozdzielano je z właścicielem po pozostawieniu ich w nowym, a przez to potencjalnie budzącym obawy, pomieszczeniu. Czy nawiązywały kontakt z właścicielem - i vice versa i jak zachowywały się, gdy pozostawiono je same, a następnie gdy właściciel znów się pojawił.

Jak się okazało 65 proc. kotów i kociąt zachowywało się w sposób, który wskazywał na ich więzi z właścicielem.

Badacze podkreślają, że odsetek kotów przywiązanych do swoich właścicieli jest podobny do odsetka niemowląt wykazujących przywiązanie do swoich opiekunów i wyższy niż u psów, wśród których odsetek zwierząt przywiązanych do właścicieli wynosi 58 proc.

Autorzy badania podkreślają, że jego wyniki - opisane w magazynie "Current Biology" - dowodzą iż koty mogą tworzyć, podobnie jak psy, więzi z przedstawicielami nieswojego gatunku.