Najnowsze ustalenia naukowców zaprzeczają wcześniejszym hipotezom mówiącym, że większe mózgi przodków człowieka (chodzi o Australopiteki zamieszkujące Afrykę w okresie od 5,5 mln do 1 mln lat temu) wskazują, że były one mądrzejsze niż żyjące dziś człowiekowate (do grupy tej należą goryle, orangutany i szympansy).

"Dotychczas generalnie uważano, że inteligencja jest bezpośrednio związana z rozmiarem mózgu" - podkreśla główny autor badań opisanych w  "Proceedings of the Royal Society B", prof. Roger Seymour z australijskiego uniwersytetu w Adelajdzie.

Naukowcy z Adelajdy prowadzili badania razem z uczonymi z uniwersytetu w Witwatersrand w RPA. Badania skupiały się na intensywności przepływów krwi w częściach mózgu odpowiedzialnych za zdolności poznawcze. Przepływy krwi mierzono badając rozmiar otworów w czaszkach, dzięki którym tętnica szyjna wewnętrzna doprowadzała krew do mózgu.

"Początkowo (branie pod uwagę) rozmiaru mózgu wydawało się rozsądne, ponieważ służyło to ustaleniu liczby komórek nerwowych (neuronów w mózgu - red.)" - zaznaczył prof. Seymour.

"Ale z drugiej strony możliwości poznawcze zależą nie tylko od liczby neuronów, ale też liczby połączeń między nimi (synaps). Te połączenia są odpowiedzialne za przepływy informacji w mózgu, a większa aktywność synaps skutkuje lepszym przetwarzaniem informacji" - dodał.

Dla porównania w mózgu człowieka 70 proc. aktywności to aktywność synaps.

"Jest powszechnie znane, że duże ludzkie mózgi wydają się przewyższać mózgi człowiekowatych w kwestii liczby neuronów. Jednakże badania pokazują, że przepływy krwi w mózgu ludzkich przodków były znacznie niższe niż u współczesnych człowiekowatych (z wyjątkiem ludzi - red.)" - podkreślił prof. Seymour.

Badacze ustalili, że np. u gorylicy Koko, którą z sukcesem uczono wybranych słów z języka migowego, przepływy krwi są dwukrotnie większe niż np. u Lucy, przedstawicielki gatunku Australopithecus afarensis sprzed 3 mln lat, której niemal kompletny szkielet odnaleziono w latach 70-tych. Wskazuje to, że współczesne goryle są mądrzejsze od naszych przodków sprzed 3 mln lat.