Nauczyciel będzie mógł kontynuować staż w innej szkole niż ta, w której go rozpoczął. Zmianę tę przewiduje poprawka do ustawy –Prawo oświatowe wprowadzona podczas prac w Sejmie. To rozwiązanie ma ułatwić nauczycielom wejście na rynek pracy.

Staż będzie można kontynuować w innej szkole pod warunkiem, że okres między zakończeniem pracy w jednej a rozpoczęciem w drugiej nie przekroczy trzech miesięcy.

Czytaj także: Kiedy nauczyciel nie może być pociagnięty do odpowiedzialności karnej

We wrześniu tego roku, zgodnie z nowelizacją przepisów Karty nauczyciela, weszły w życie zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nimi jego pierwszy stopień – staż – został wydłużony do roku i dziewięciu miesięcy.

Wydłużenie stażu zniechęca wielu młodych ludzi do zawodu, ale także stanowi przeszkodę dla tych, którzy chcieliby mimo to rozpocząć pracę w szkole. Młodym nauczycielom najłatwiej wejść do zawodu, zatrudniając się w szkole na zastępstwo np. za nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia. Tyle że taki urlop trwa rok, a staż jest dłuższy. Dlatego wygaśnięcie umowy z nauczycielami automatycznie go przerywa.

Przyjęta przez komisję poprawka pozwala uniknąć sytuacji, gdy młody nauczyciel będzie pracował na „wiecznym stażu". Daje także możliwość zmiany pracy, gdy w innej placówce zaproponuje się im lepsze warunki.

– Ta poprawka to próba dostosowania prawa oświatowego do otaczającej nas rzeczywistości, bo ludzie coraz częściej zmieniają miejsce zamieszkania – chwali rozwiązanie Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Szef związkowców podpowiada także, by przy okazji tych zmian rozwiązać także kwestię zatrudnienia kobiet-stażystek, które w czasie jego trwania rodzą dziecko i przechodzą na macierzyński, a następnie wychowawczy. – Kobieta wracająca z urlopu musi rozpoczynać staż od początku – mówi Broniarz.

Podczas obrad połączonych komisji sejmowych: Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło ponad 40 poprawek do projektu ustawy – Prawo oświatowe. Zostały przyjęte głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Większość ma charakter doprecyzowujący i porządkowy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ