Początkujący nauczyciel przez dwa lata będzie musiał pracować na umowie na czas określony. Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje też likwidację stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Takie zmiany w Karcie nauczyciela ujawniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po czterech latach pracy. Aby awansować, będzie odbywał nie staż, ale przygotowanie do zawodu. W tym okresie ma nad nim czuwać mentor, czyli nauczyciel mianowany lub dyplomowany, wyznaczony przez dyrektora.

Jednocześnie wrócą kryteria oceny pracy nauczyciela. Ma je ustalić minister w rozporządzeniu.

Ministerstwo chce, by zmiany weszły w życie już na początku września 2022 r. Będą jednak przepisy przejściowe, m.in. dla nauczycieli, którzy do końca sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. Stopień nauczyciela mianowanego będą uzyskiwali według przepisów dotychczasowych.

Nowelizacja ma również zobowiązać nauczycieli do pozalekcyjnej obecności w szkole w wymiarze godziny tygodniowo, a nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż pół etatu – w wymiarze godziny na dwa tygodnie. W tym czasie nauczyciel będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków, lub ich rodziców.

Etap legislacyjny: upubliczniono w wykazie prac legislacyjnych

Czytaj więcej

Nauczyciele przepracują dodatkową godzinę w ramach "czarnkowego"