Tygodnik podaje, że opis projektu znalazł się w "Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów".

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów nowelizacji zakłada wprowadzenie rozwiązania, które zobowiąże nauczyciela do wygospodarowania w tygodniu 1 godziny, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 etatu – 1 godziny na 2 tygodnie, na “konsultacje dla uczniów i ich rodziców”.

Za realizację dodatkowej godziny "czarnkowego" nauczyciel nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia - zauważa "Tygodnik Nauczycielski".

Projekt przewiduje też zmiany dotyczące awansu zawodowego, który ma zostać "uproszczony i odbiurokratyzowany". Zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Proponuje się, aby stopień nauczyciela mianowanego był pierwszym stopniem awansu, o który będzie ubiegał się nauczyciel.

Czytaj więcej

Nauczycielom musi wystarczyć 4,4 proc. podwyżki

Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela po zmianie:

1) odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą), w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora;

2) nauczyciel mianowany;

3) nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą; ww. okresy liczy się od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W związku z wprowadzeniem okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zmianie ulegną również zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole:

1) przez pierwsze 2 lata pracy w szkole – umowa o pracę na czas określony;

2) po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela będzie mógł korzystać z pomocy mentora. Projekt zakłada, że mentora będzie przydzielał nauczycielowi dyrektor szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora będzie udzielanie pomocy nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Projekt ustawy przewiduje również m.in. odejście od odbywania sformalizowanych staży, opracowywanie planów rozwoju zawodowego, sprawozdań z ich realizacji, ocen dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.

MEiN chce, by zmiany weszły w życie już 1 września 2022 r.