W związku z wprowadzonym w Ukrainie stanem wojennym pracodawcy mogą stosować tryb przestoju. 


– Praca w tym trybie wymaga, by pracownicy dostawali dwie trzecie wynagrodzenia – wyjaśnia Iryna Myzyna, ukraińska adwokatka.


Przyjeżdżające do Polski kobiety zatrudnione w Ukrainie zastanawiają się, czy mogą u nas podjąć pracę, nie tracąc jej w ojczyźnie. Nie wiedzą, czy nie stracą prawa do wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Kijów wygrał w Hadze

– Jeżeli stosunek pracy między ukraińskim pracodawcą a pracownikiem, który wyjechał do Polski nadal istnieje, to nawet jeżeli ten pracownik zatrudni się w Polsce, nadal będzie dostawać wynagrodzenie za pracę w przestoju – uspokaja mec. Myzyna.


Ani przepisy ukraińskiego, ani polskiego kodeksu pracy nie zakazują pracownikowi pracy na mocy dwóch umów. Nie musi też informować o tym pracodawców. Może jednak obawiać się zwolnienia.

– Pracodawca ukraiński może zwolnić pracownika w trybie zwykłym i podczas przestoju, i po jego zniesieniu. Jeśli wtedy pracownik nie stawi się w pracy, może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Koniec przestoju pracodawca może zarządzić w każdej chwili, w zależności, czy nadal obowiązuje stan wojenny, czy nie – zaznacza ekspertka.

Zatrudniony w ukraińskim przedsiębiorstwie w okresie przestoju, i zarazem w Polsce nie ma obowiązku rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą w Ukrainie, ani brać urlopu bezpłatnego.


Do urlopu bezpłatnego stosuje się art. 84 ukraińskiego kodeksu pracy i art. 25 i 26 ukraińskiej ustawy o urlopach. Mówią, że na żądanie pracownika może mu zostać udzielony urlop bezpłatny. Jego długość zależy od tego, do jakiej kategorii należy pracownik i od deklarowanego celu, na jaki brany jest urlop. Np. osobom niepełnosprawnym urlop bezpłatny może zostać udzielony maksymalnie na 60 dni kalendarzowych w roku. Na cele zawarcia związku małżeńskiego udziela się go na 10 dni. Do 15 dni może trwać urlop udzielony na mocy porozumienia stron na uregulowanie spraw rodzinnych.

Autopromocja
20. RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Poznaj laureatów najważniejszego wydarzenia w środowisku prawniczym

SPRAWDŹ WYNIKI

– To dość krótkotrwałe rozwiązanie. Poza tym udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę ukraińskiego wiąże się z wyrażeniem przez niego zgody oraz uzasadnieniem przez pracownika, w jakim celu o niego prosi – tłumaczy mecenas Myzyna.


Dlatego najlepiej znaleźć w Polsce nową pracę i czekać na rozwój wydarzeń.